Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Izdavači: Katedra Čakavskog sabora Pazin i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Suizdavači: Državni arhiv u Pazinu i Općina Barban. Knjižnica: Mala biblioteka, sv. 7., Pazin-Barban-Pula, 2015. : [prikaz]
Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Izdavači: Katedra Čakavskog sabora Pazin i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Suizdavači: Državni arhiv u Pazinu i Općina Barban. Knjižnica: Mala biblioteka, sv. 7., Pazin-Barban-Pula, 2015. : [prikaz]
6
Prilog istraživanju liturgijskih ambijenata u crkvenoj arhitekturi sa zadarskog područja u ranokršćanskom i ranosrednjovjekovnom razdoblju
Prilog istraživanju liturgijskih ambijenata u crkvenoj arhitekturi sa zadarskog područja u ranokršćanskom i ranosrednjovjekovnom razdoblju
7
Nova istraživanja i dopune o graditeljima mramornih oltara u Zadru: Antonio Peschiera, Baldassare Garzotti, Pietro Coste i Girolamo Girardi
Nova istraživanja i dopune o graditeljima mramornih oltara u Zadru: Antonio Peschiera, Baldassare Garzotti, Pietro Coste i Girolamo Girardi
8
More Than a Mere Monograph of St Blaise Church in Dubrovnik : Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku [The Collegiate St Blaise Church in Dubrovnik], ed. Katarina Horvat-Levaj. Dubrovnik–Zagreb: Dubrovačka biskupija, Institut za povijest umjetnosti and ArtTresor naklada, 2017. : [prikaz]
More Than a Mere Monograph of St Blaise Church in Dubrovnik : Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku [The Collegiate St Blaise Church in Dubrovnik], ed. Katarina Horvat-Levaj. Dubrovnik–Zagreb: Dubrovačka biskupija, Institut za povijest umjetnosti and ArtTresor naklada, 2017. : [prikaz]
9
Arhitektonska cjelina franjevačkog samostana i crkve sv. Roka u Virovitici
Arhitektonska cjelina franjevačkog samostana i crkve sv. Roka u Virovitici
10