Probrano po: Državna uprava
Sudstvo, državna uprava i gradnje u Mletačkoj Dalmaciji i Albaniji
Sudstvo, državna uprava i gradnje u Mletačkoj Dalmaciji i Albaniji
2
Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske : okrugli stol održan 6. ožujka 2015. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
3
Francuski utjecaj na hrvatsko administrativno nazivlje : [prilog u sažetku]
Francuski utjecaj na hrvatsko administrativno nazivlje : [prilog u sažetku]
13
Društvene promjene i modernizacija uprave / urednik Eugen Pusić
Društvene promjene i modernizacija uprave / urednik Eugen Pusić
14
Stabilization of local governments; edited by Emilia Kandeva
Stabilization of local governments; edited by Emilia Kandeva
26
Developing new rules in the old environment; edited by Igor Munteanu and Victor Popa
Developing new rules in the old environment; edited by Igor Munteanu and Victor Popa
27