O procesu demokratizacije u pisanju kasnosrednjovjekovnih privatno-pravnih bilježničkih isprava u istočno-jadranskim komunama
O procesu demokratizacije u pisanju kasnosrednjovjekovnih privatno-pravnih bilježničkih isprava u istočno-jadranskim komunama
5
Parrains et voisins? Espace et parrainage en banlieue parisienne au XIXe siecle
Parrains et voisins? Espace et parrainage en banlieue parisienne au XIXe siecle
6
<The> end of revolution : a new assessment of today's rebellions / by Stanley P. Wagner
end of revolution : a new assessment of today's rebellions / by Stanley P. Wagner
9
Vol. 2
Vol. 2
14
Vol. 1
Vol. 1
15
Dio 2
Dio 2
20
Dio 1
Dio 1
21
Intelektualci i rat : 1939.-1947. : zbornik radova s Međunarodnog skupa Desničini susreti 2012. / uredili Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina
Intelektualci i rat : 1939.-1947. : zbornik radova s Međunarodnog skupa Desničini susreti 2012. / uredili Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina
22
Hrvatsko društvo i integracijski procesi / Antun Šundalić
Hrvatsko društvo i integracijski procesi / Antun Šundalić
24