Novi prilog poznavanju gornjopleistocenske ornitofaune iz šandalje kod Pule u Istri (Hrvatska, Jugoslavija)
Novi prilog poznavanju gornjopleistocenske ornitofaune iz šandalje kod Pule u Istri (Hrvatska, Jugoslavija)
1
Gornjopleistocenska fauna mekušaca šandalje II kod Pule (Istra)
Gornjopleistocenska fauna mekušaca šandalje II kod Pule (Istra)
2
Petrografske karakteristike paleolitskih artefakata iz šandalje II kod Pule i porijeklo kamene sirovine za njihovu izradbu
Petrografske karakteristike paleolitskih artefakata iz šandalje II kod Pule i porijeklo kamene sirovine za njihovu izradbu
3