Probrano po: Smolućka pećina
Gornjopleistocenska fauna nižih vertebrata iz Smolućke pećine u jugozapadnoj Srbiji
Gornjopleistocenska fauna nižih vertebrata iz Smolućke pećine u jugozapadnoj Srbiji
1
Gornjopleistocenska avifauna iz Smolućke pećine (JZ Srbija, Jugoslavija)
Gornjopleistocenska avifauna iz Smolućke pećine (JZ Srbija, Jugoslavija)
2