Probrano po: Kirurgija
Beleške : (sa 9 tablica). Knj. 1 / od M. M. Radovanovića
5
Beleške : (sa jednom litograf. tablicom). Knj. 2 / od M. M. Radovanovića
6
Hirurgija na otospongioza / Ilija Stavre Filipče
14
Kako smanjiti pozitivan rub?
Kako smanjiti pozitivan rub?
20
Landsbergerova Ratna hirurška tehnika ; srpski od Vladana Đorđevića
29