Pjesme
Pjesme
9
U ovom svijetu
U ovom svijetu
10
Talijanske pjesme
Talijanske pjesme
11
Iz ratne lirike
Iz ratne lirike
16
Hum
Hum
17
Pjesme
Pjesme
18
Skulpture od asfalta
Skulpture od asfalta
19
Moji sinovi konji
Moji sinovi konji
20
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
21
Astečka molitva :
Astečka molitva : "Ovdje smo da bismo sanjali"
22
Tišine u Svetom Martinu na Muri
Tišine u Svetom Martinu na Muri
23
Puentes : poesia Croata / seleccion y traduccion Željka Lovrenčić
Puentes : poesia Croata / seleccion y traduccion Željka Lovrenčić
29