Uz Benešićevu memoarsku prozu
Uz Benešićevu memoarsku prozu
1
Tragom prošlosti zavičaja i zavičajnika do recepcije autobiografskog djela do recepcije autobiografskog djela Moja zlatna dolina
Tragom prošlosti zavičaja i zavičajnika do recepcije autobiografskog djela do recepcije autobiografskog djela Moja zlatna dolina
2
Zlatna dolina kao metafora djetinjstva: autobiografski diskurs Zlate Kolarić-Kišur
Zlatna dolina kao metafora djetinjstva: autobiografski diskurs Zlate Kolarić-Kišur
3
Mažuranić - stup hrvatskoga književnog kanona
Mažuranić - stup hrvatskoga književnog kanona
4
Antun Nemčić u Gajevoj Danici - Gajeva Danica u Antunu Nemčiću : Civitas Crisiensis
Antun Nemčić u Gajevoj Danici - Gajeva Danica u Antunu Nemčiću : Civitas Crisiensis
6
O. fra Lujo Zloušić : 1895-1969 / Ignacije Gavran
O. fra Lujo Zloušić : 1895-1969 / Ignacije Gavran
8