Spominjam se, oj mladosti
Spominjam se, oj mladosti
1
Moga sina rodni dan
Moga sina rodni dan
2
Evo sveca moji mili
Evo sveca moji mili
3
Gaj,
Gaj, "Danica ilirska" i Bosna
4
Hvala Tebi Bože moj
Hvala Tebi Bože moj
5
Proljeće
Proljeće
6
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
7
Drašković Janko
Drašković Janko
8
Noćnoga mira raj
Noćnoga mira raj
9
Majci Božjoj Bistričkoj
Majci Božjoj Bistričkoj
10
Tebi plače duša moja
Tebi plače duša moja
11
Majka umre djeva osta
Majka umre djeva osta
12
Opet mi je smrt nemila
Opet mi je smrt nemila
13
U Bukovcu (bratu Naci)
U Bukovcu (bratu Naci)
14
Što je svjetlo na nebesi?
Što je svjetlo na nebesi?
15
Mrtvi dan 1894.
Mrtvi dan 1894.
16
U naravi sve se giba
U naravi sve se giba
17
Obrni se moje diete
Obrni se moje diete
18
Kako vrieme brzo ide
Kako vrieme brzo ide
19
Jelačića smrtni dan
Jelačića smrtni dan
20
U Bukovcu
U Bukovcu
21
Zora puca
Zora puca
22
Godina je na izmaku
Godina je na izmaku
23
U noćnoj tišini
U noćnoj tišini
24
Oj ružo rumena
Oj ružo rumena
25
Križari
Križari
26
U Stubičkim toplicama
U Stubičkim toplicama
27
Za nesrećom sreća sliedi
Za nesrećom sreća sliedi
28
Veselim se stablu svakom
Veselim se stablu svakom
29
Oj ljepoto veliko si blago
Oj ljepoto veliko si blago
30