Music Libraries and Collections in Croatia
Music Libraries and Collections in Croatia
2
The music library of the Warsaw Theatre in the years 1788 and 1797: an expression of the migration of European repertoire
The music library of the Warsaw Theatre in the years 1788 and 1797: an expression of the migration of European repertoire
4
Glazbena zbirka franjevačkog samostana na Košljunu
Glazbena zbirka franjevačkog samostana na Košljunu
5
Glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj
Glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj
6
Djela njemačkih i austrijskih glazbenika 18. stoljeća sačuvana u Dalmaciji i Dubrovniku : razlike i sličnosti
Djela njemačkih i austrijskih glazbenika 18. stoljeća sačuvana u Dalmaciji i Dubrovniku : razlike i sličnosti
7
Vjera Katalinić: Katalog muzikalija u franjevačkom samostanu u Omišu, Indices collectiorum musicarum tabulariorumque in Croatia, br. 3 (1991)
Vjera Katalinić: Katalog muzikalija u franjevačkom samostanu u Omišu, Indices collectiorum musicarum tabulariorumque in Croatia, br. 3 (1991)
8
O jednome zaboravljenome popisu: Popis muzikalijah narodnoga zemaljskog kazališta u Zagrebu. Povodom 125-e obljetnice utemeljenja opere u Zagrebu
O jednome zaboravljenome popisu: Popis muzikalijah narodnoga zemaljskog kazališta u Zagrebu. Povodom 125-e obljetnice utemeljenja opere u Zagrebu
9
Glazbena knjižnica Hrvatskog glazbenog zavoda
Glazbena knjižnica Hrvatskog glazbenog zavoda
10
Izvještaj o dvogodišnjem sređivanju triju glazbenih zbirki u Osijeku i o pregledu glazbenih rukopisa i knjiga u franjevačkim samostanima u Slavoniji i Srijemu
Izvještaj o dvogodišnjem sređivanju triju glazbenih zbirki u Osijeku i o pregledu glazbenih rukopisa i knjiga u franjevačkim samostanima u Slavoniji i Srijemu
11
Haydniana u glazbenim zbirkama sjeverne Hrvatske
Haydniana u glazbenim zbirkama sjeverne Hrvatske
12
Biblioteka akademika Josipa Andreisa u Zavodu za povijest hrvatske glazbe HAZU
Biblioteka akademika Josipa Andreisa u Zavodu za povijest hrvatske glazbe HAZU
13
Glazbena zbirka knjižnice Franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu
Glazbena zbirka knjižnice Franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu
14
Muzička zbirka knjižnice Udine Algarottija
15
Pars 2 : O-Z
Pars 2 : O-Z
23
Pars 1 : A-N
Pars 1 : A-N
24
25