Probrano po: Orgulje
Aljmaš
Aljmaš
1
Antunovac, kapela Srca Isusova župa Gaj
Antunovac, kapela Srca Isusova župa Gaj
2
Antunovac Pakrački Evang. crkva
Antunovac Pakrački Evang. crkva
3
Bač franj. samostan
Bač franj. samostan
4
Bačka Topola
Bačka Topola
5
Badljevina
Badljevina
6
Bakar ž. crkva B. D. Marije
Bakar ž. crkva B. D. Marije
7
Bakar ž. crkva sv. Andrije
Bakar ž. crkva sv. Andrije
8
Bale ž. crkva (Istra)
Bale ž. crkva (Istra)
9
Baranja (dopis)
Baranja (dopis)
10
Barban (Istra)
Barban (Istra)
11
Barilovečki Leskovac
Barilovečki Leskovac
12
Bartolovec ž. crkva
Bartolovec ž. crkva
13
Batina Donja župa Zlatar
Batina Donja župa Zlatar
14
Bazzani Jakob Giacomo
Bazzani Jakob Giacomo
15
Bazzani obitelj 1822-1914
Bazzani obitelj 1822-1914
16
Bazzani Pietro e Nipoti successori di Nachicci e Callido Venecija
Bazzani Pietro e Nipoti successori di Nachicci e Callido Venecija
17
Bebrina župna crkva
Bebrina župna crkva
18
Bedekovčina žup. crkva
Bedekovčina žup. crkva
19
Bedenica župna crkva
Bedenica župna crkva
20
Bednja kap. sv. triju Kralja na Ravnoj Gori
Bednja kap. sv. triju Kralja na Ravnoj Gori
21
Bednja žup. crkva
Bednja žup. crkva
22
Bela ž. Margečan kap. Uzašašća Marijina
Bela ž. Margečan kap. Uzašašća Marijina
23
Belec zavjetna crkva
Belec zavjetna crkva
24
Belgrad ž. c.
Belgrad ž. c.
25
Biograd ž. crkva
Biograd ž. crkva
26
Bistra (Gornja) dvorac Oršić kapela sv. Josipa (1774)
Bistra (Gornja) dvorac Oršić kapela sv. Josipa (1774)
27
Bistra v. Poljanica župna crkva sv. Nikole
Bistra v. Poljanica župna crkva sv. Nikole
28
Biškupec kod Varaždina ž. crkva
Biškupec kod Varaždina ž. crkva
29
Bizovec žup. crkva
Bizovec žup. crkva
30