Aktualna pitanja razvoja sistema samoupravljanja / Miko Tripalo
Aktualna pitanja razvoja sistema samoupravljanja / Miko Tripalo
5
Aktualni problemi razvoja samoupravnog društva u SFRJ / Dušan Čalić
Aktualni problemi razvoja samoupravnog društva u SFRJ / Dušan Čalić
6
Alcuni problemi della lotta per una nuova Jugoslavia / Boris Ziherl
Alcuni problemi della lotta per una nuova Jugoslavia / Boris Ziherl
9
Bakarićeva kritika distributivnog socijalizma : (uporišta za analizu) / Zorka Zović-Svoboda
Bakarićeva kritika distributivnog socijalizma : (uporišta za analizu) / Zorka Zović-Svoboda
18
Čast' 1
Čast' 1
25
Čast' 2
Čast' 2
26
Čile : društveno-ekonomski profil / Ljubomir Paligorić
Čile : društveno-ekonomski profil / Ljubomir Paligorić
27
Činioci proizvodnje i dohodak : prilog teoriji socijalističke proizvodnje / Dragiša Miličević
Činioci proizvodnje i dohodak : prilog teoriji socijalističke proizvodnje / Dragiša Miličević
28