Trogirski spomenici : Monumenta Traguriensia
Trogirski spomenici : Monumenta Traguriensia
1
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
3
Spomenici hrvatske Krajine / sakupio i uredio Radoslav Lopašić
Spomenici hrvatske Krajine / sakupio i uredio Radoslav Lopašić
5
Scrittori inediti. I
Scrittori inediti. I
7
Pisma Miha Klaića uredniku
Pisma Miha Klaića uredniku "Narodnog lista" Jurju Biankiniju : prilog povijesti narodnog preporoda u Dalmaciji
11
Pisma i poruke rektora Korčule, Brača, Omiša, Makarske i Klisa : Epistolae et communicationes rectorum Corzulensium, Brachiensium, Almissensium, Macarensium et Clissiensium : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Pisma i poruke rektora Korčule, Brača, Omiša, Makarske i Klisa : Epistolae et communicationes rectorum Corzulensium, Brachiensium, Almissensium, Macarensium et Clissiensium : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
14
Pisma i poruke rektora Bara, Ulcinja, Budve i Herceg-Novog : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
15
Obsidio Iadrensis : volumen VI : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
19
Neiskorišćavana kategorija dalmatinskih historijskih izvora od VIII. do XII. stoljeća : koju se vrstu još neiskorištenih podataka za vizantijsku i hrvatsku historiju može naći u dalmatinskim rimsko-liturgijskim rukopisima od VIII. do XII. stoljeća?
Neiskorišćavana kategorija dalmatinskih historijskih izvora od VIII. do XII. stoljeća : koju se vrstu još neiskorištenih podataka za vizantijsku i hrvatsku historiju može naći u dalmatinskim rimsko-liturgijskim rukopisima od VIII. do XII. stoljeća?
22
Monumenta Ragusina. Libri reformationum
Monumenta Ragusina. Libri reformationum
24
Monumenta Habsburgica regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae : Habsburški spomenici Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Monumenta Habsburgica regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae : Habsburški spomenici Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
26