Tursko-mletačke granice u Dalmaciji u XVI. i XVII. stoljeću
Tursko-mletačke granice u Dalmaciji u XVI. i XVII. stoljeću
8
Upravni položaj Lošinja i Cresa iza pada Mletačke Republike i stanje njihova brodarstva nakon toga
Upravni položaj Lošinja i Cresa iza pada Mletačke Republike i stanje njihova brodarstva nakon toga
10
Političko-upravni položaj Nina u doba Mletačke Republike
Političko-upravni položaj Nina u doba Mletačke Republike
12
Zadar glavni grad mletačke Dalmacije i Albanije
Zadar glavni grad mletačke Dalmacije i Albanije
14
Vrana pod truskom upravom
Vrana pod truskom upravom
16
Sudstvo, državna uprava i gradnje u Mletačkoj Dalmaciji i Albaniji
Sudstvo, državna uprava i gradnje u Mletačkoj Dalmaciji i Albaniji
19