Poduzetnički potencijali Varaždinske županije i Europska povelja o malom gospodarstvu
Poduzetnički potencijali Varaždinske županije i Europska povelja o malom gospodarstvu
1
Katalogizacija zaštićenih dijelova prirode na području Varaždinske županije
Katalogizacija zaštićenih dijelova prirode na području Varaždinske županije
2
Spomenička kulturna i prirodna baština varaždinsko-topličkog, viničkog i belskog kraja u funkciji društveno-gospodarskog razvoja Varaždinske županije
Spomenička kulturna i prirodna baština varaždinsko-topličkog, viničkog i belskog kraja u funkciji društveno-gospodarskog razvoja Varaždinske županije
3
Porezni sustav Republike Hrvatske i šanse za razvoj gospodarstva Varaždinske županije
Porezni sustav Republike Hrvatske i šanse za razvoj gospodarstva Varaždinske županije
4
Varaždinska županija - prostorni plan županije u funkciji razvoja i zaštite prostora
Varaždinska županija - prostorni plan županije u funkciji razvoja i zaštite prostora
5
Prilog poznavanju plemićkih inventara: popis pokretnina u kaštelu Križovljan - grad (1724.) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Prilog poznavanju plemićkih inventara: popis pokretnina u kaštelu Križovljan - grad (1724.) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
7
Društveno - političke prilike u Varaždinu 60-ih i 70-ih godina XIX. st. (povodom 140. godišnjice otvorenja Gradskog kazališta u Varaždinu) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Društveno - političke prilike u Varaždinu 60-ih i 70-ih godina XIX. st. (povodom 140. godišnjice otvorenja Gradskog kazališta u Varaždinu) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
8
Značajke i uloge tala Varaždinske županije sa smjernicama održivog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Značajke i uloge tala Varaždinske županije sa smjernicama održivog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
9
Poljoprivredno zemljište Varaždinske županije - teret ili resurs? : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Poljoprivredno zemljište Varaždinske županije - teret ili resurs? : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
10
Istraživanje tradicijske ishrane u Muzeju prehrane
Istraživanje tradicijske ishrane u Muzeju prehrane "Podravka" : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
11
Posjedovna struktura Varaždinske županije u svjetlu popisa gospodarstava iz 1895. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Posjedovna struktura Varaždinske županije u svjetlu popisa gospodarstava iz 1895. godine : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
12
Izvješće fizika Varaždinske županije Ivana Krstitelja Lalanguea za godinu 1785. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Izvješće fizika Varaždinske županije Ivana Krstitelja Lalanguea za godinu 1785. : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
13
Proizvodnja raži u Varaždinskoj županiji s kraja 19. i početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Proizvodnja raži u Varaždinskoj županiji s kraja 19. i početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
14
Proces zemljorasterećenja i njegove posljedice na agrarne odnose na području Varaždinske županije koncem 19. st. i početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Proces zemljorasterećenja i njegove posljedice na agrarne odnose na području Varaždinske županije koncem 19. st. i početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
15
Kukuljevićeva etnografska istraživanja u Varaždinskoj županiji i okolnim županijama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Kukuljevićeva etnografska istraživanja u Varaždinskoj županiji i okolnim županijama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
16
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja i konzervatorskih zahvata na području Varaždinske županije : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja i konzervatorskih zahvata na području Varaždinske županije : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
17
Zaštita kulturne baštine Varaždinske županije : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Zaštita kulturne baštine Varaždinske županije : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
18
Prirod sijena s livada i pašnjaka u Varaždinskoj županiji na prijelomu 19. u 20. stoljeće : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Prirod sijena s livada i pašnjaka u Varaždinskoj županiji na prijelomu 19. u 20. stoljeće : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
19
Proizvodnja pšenice u Županiji varaždinskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Proizvodnja pšenice u Županiji varaždinskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
20
Zajednička zemljišta u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu 19. u 20. stoljeće s posebnim osvrtom na Varaždinsku županiju : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Zajednička zemljišta u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu 19. u 20. stoljeće s posebnim osvrtom na Varaždinsku županiju : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
21
Proizvodnja sočivica u Županiji Varaždin na smjeni 19. u 20. stoljeće : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Proizvodnja sočivica u Županiji Varaždin na smjeni 19. u 20. stoljeće : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
22
Kultura i kulturna dobra kao dio društvenog bogatstva na širem prostoru Varaždinske regije : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Kultura i kulturna dobra kao dio društvenog bogatstva na širem prostoru Varaždinske regije : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
23