Probrano po: Turizam
Turistički razvoj Zadra i uloga turizma u privredi ovoga grada
Turistički razvoj Zadra i uloga turizma u privredi ovoga grada
3
Turistički razvoj otoka Krka, Raba i Paga
Turistički razvoj otoka Krka, Raba i Paga
4
Pejzažna arhitektura jadranskoga primorja u kontekstu turističke izgradnje
Pejzažna arhitektura jadranskoga primorja u kontekstu turističke izgradnje
5
Pravci razvoja suvremenog turizma - pretpostavke za održivi turizam u Hrvatskoj
Pravci razvoja suvremenog turizma - pretpostavke za održivi turizam u Hrvatskoj
7
Maslina u prehrambenoj praksi otoka Krka: tradicionalni i suvremeni diskurs
Maslina u prehrambenoj praksi otoka Krka: tradicionalni i suvremeni diskurs
8
Ad turres u svjetlu oblikovanja crikveničkoga kulturnog identiteta
Ad turres u svjetlu oblikovanja crikveničkoga kulturnog identiteta
9
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena ; [uvodno izlaganje]
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena ; [uvodno izlaganje]
10
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
11
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
12
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
O odgovornom projektiranju/planiranju u zaštićenom području na primjeru Malostonskog zaljeva - turističke zone u Dubi Stonskoj : [prilog za raspravu]
13
Važnost kopnene vegetacije za zaštitu europske kamenice (Ostrea edulis l.) u Malostonskom zaljevu : [prilog za raspravu]
Važnost kopnene vegetacije za zaštitu europske kamenice (Ostrea edulis l.) u Malostonskom zaljevu : [prilog za raspravu]
14
Turizam i prostor : [uvodno izlaganje]
Turizam i prostor : [uvodno izlaganje]
15
[Rasprava]
[Rasprava]
16
Uloga i rizici upravljanja turističkim posjetima u Nacionalnom parku Krka : [prilog za raspravu]
Uloga i rizici upravljanja turističkim posjetima u Nacionalnom parku Krka : [prilog za raspravu]
17