Oltar sv. Filipa u kapeli sv. Fabijana i Sebastijana u Varaždinu
Oltar sv. Filipa u kapeli sv. Fabijana i Sebastijana u Varaždinu
28