Građanskopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 7. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
2
Građanskopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 7. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
3
Zatvaranje Okruglog stola
Zatvaranje Okruglog stola
4
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
5
Kaznenopravna zaštita okoliša : okrugli stol održan 1. ožujka 2017. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
6
Zatvaranje Okruglog stola
Zatvaranje Okruglog stola
8
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
10
Pravna zaštita zraka : Okrugli stol održan 26. siječnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu / uredio Jakša Barbić
11
Pravna zaštita zraka : okrugli stol održan 26. siječnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
12
Zatvaranje Okruglog stola
Zatvaranje Okruglog stola
14
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
18
Pravna zaštita mora : okrugli stol održan 23. studenoga 2016. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
19
Pravna zaštita mora : okrugli stol održan 23. studenoga 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
20
Zatvaranje Okruglog stola
Zatvaranje Okruglog stola
22
26
Pravna zaštita prostora : okrugli stol održan 17. listopada 2016. u palači Akademije u Zagrebu; uredio Jakša Barbić
27
Pravna zaštita prostora : okrugli stol održan 17. listopada 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
28
Zatvaranje Okruglog stola
Zatvaranje Okruglog stola
30