Probrano po: Rak dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
2
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
4
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
6
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
8
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
10
Dileme o indikacijama i izboru liječenja preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
Dileme o indikacijama i izboru liječenja preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
12
Patologija i biologija preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
Patologija i biologija preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
14
Trostruko negativni rak dojke
Trostruko negativni rak dojke
16
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
18
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
20
Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojke
22
Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke
24
Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojke
Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojke
26
Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojke
28
Epidemiologija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
Epidemiologija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
30