Probrano po: Rak dojke
Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojke
1
Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke
2
Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojke
Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojke
3
Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojke
4
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
5
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
6
Dileme o indikacijama i izboru liječenja preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
Dileme o indikacijama i izboru liječenja preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
7
Patologija i biologija preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
Patologija i biologija preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
8
Trostruko negativni rak dojke
Trostruko negativni rak dojke
9
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
10
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
11
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
12
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
13
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
14
Molecular diagnostics of hereditary breast cancer
Molecular diagnostics of hereditary breast cancer
15
Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u Hrvatskoj
Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u Hrvatskoj
17