Probrano po: Rak dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
2
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
3
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
4
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
5
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
6
Patologija i biologija preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
Patologija i biologija preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
8
Trostruko negativni rak dojke
Trostruko negativni rak dojke
9
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
10
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
11
Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojke
12
Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke
13
Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojke
Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojke
14
Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojke
15
Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u Hrvatskoj
Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u Hrvatskoj
17