Probrano po: Rak dojke
Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u Hrvatskoj
Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u Hrvatskoj
2
Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od
Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od "znanstvene fantastike" do rutinske kliničke prakse
20
Patohistološka dijagnostika raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja - klasične patohistološke metode
Patohistološka dijagnostika raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja - klasične patohistološke metode
21
Epidemiologija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
Epidemiologija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
22
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
23
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
24
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
25
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
26
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
27
Patologija i biologija preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
Patologija i biologija preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
29
Trostruko negativni rak dojke
Trostruko negativni rak dojke
30
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
31
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
32
Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojke
33
Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke
34
Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojke
Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojke
35
Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojke
36