Probrano po: Rak dojke
Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u Hrvatskoj
Potencijalni uzroci trendova pojavnosti i smrtnosti od raka dojke u Hrvatskoj
2
Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od
Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od "znanstvene fantastike" do rutinske kliničke prakse
20
Patohistološka dijagnostika raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja - klasične patohistološke metode
Patohistološka dijagnostika raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja - klasične patohistološke metode
21
Epidemiologija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
Epidemiologija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
22
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
23
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
24
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
25