Probrano po: Opera
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
32
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
33
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
34
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner  =  Der fliegende Holländer
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner = Der fliegende Holländer
35
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
Ukleti Holandez Romantična opera u tri čina / Napisao R. Wagner
36
Prodana nevjesta komična opera u tri čina / glazba od Smetane
Prodana nevjesta komična opera u tri čina / glazba od Smetane
37
Die Oper im 17. Jahrhundert / Silke Leopold
Die Oper im 17. Jahrhundert / Silke Leopold
38
Aida velika opera u 4 čina / uglasbio G. Verdi
Aida velika opera u 4 čina / uglasbio G. Verdi
40
Mali vojvoda Komična opera u 3 čina
Mali vojvoda Komična opera u 3 čina
41
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
42
Reclams Opernfuehrer / herausgegeben von Wilhelm Zentner
Reclams Opernfuehrer / herausgegeben von Wilhelm Zentner
43
Oper A - Z : ein Opernfuehrer / Ernst Krause
Oper A - Z : ein Opernfuehrer / Ernst Krause
46
Ernani Romantična opera u 4 čina / od Piave, glasba od Josipa Verdi-a
Ernani Romantična opera u 4 čina / od Piave, glasba od Josipa Verdi-a
47
Nabob opereta u 3 čina / od Srećka Albinija
Nabob opereta u 3 čina / od Srećka Albinija
48
Ban Leget izvorna narodna opera u 3 čina / glasba od Ivana pl. Zajca
Ban Leget izvorna narodna opera u 3 čina / glasba od Ivana pl. Zajca
49
Mislav Izvorna narodna opera u tri čina / Glasba od Ivana pl. Zajca
Mislav Izvorna narodna opera u tri čina / Glasba od Ivana pl. Zajca
50
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
51
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
52
Boisyska vještica Šaljivo-romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina / od E. Coste, u glasbu stavio Ivan pl. Zajc
Boisyska vještica Šaljivo-romantična igro-opera (Spieloper) u 3 čina / od E. Coste, u glasbu stavio Ivan pl. Zajc
53
Nikola Šubić-Zrinjski Glasbena tragedija u 3 čina (8 slikah) / glasbotvorio Ivan pl. Zajc
Nikola Šubić-Zrinjski Glasbena tragedija u 3 čina (8 slikah) / glasbotvorio Ivan pl. Zajc
54
Seviljski brijač Komična opera u 2 čina
Seviljski brijač Komična opera u 2 čina
55
Margareta (Faust) opera u 5 činah / glasba od T. Gounoda
Margareta (Faust) opera u 5 činah / glasba od T. Gounoda
56
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
Pagliacci Opera u dva čina sa prologom / Spjevao i uglazbio Leoncavallo
57
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
58
Aida Velika opera u 4 čina / uglasbio G. Verdi
Aida Velika opera u 4 čina / uglasbio G. Verdi
59
Ciganka romantična opera u 3 čina / glasba od M. W. Balfe-a
Ciganka romantična opera u 3 čina / glasba od M. W. Balfe-a
60