Biskup Marko Kalogjera i Boka / Željko Brguljan
4
Biskup Štrosmajer i južnoslovenska misao
5
Friderik Baraga : zbirka rimskih dokumentov ; [zbral] Maksimilijan Jezernik
7
Slomškov simpozij v Rimu : [september 1982] / [uredil Drago Klemenčić]
20
[Sv] 1
21
[Sv] 2
22
Thomas Cranmer : a life / Diarmaid MacCulloch
24