Knj. 45(2018) / glavni i odgovorni urednik = editor in chief Marko Pećina
1
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
3
Knj. 121 : Ljetopis
4
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
5
God. 57(2018), knj. 90, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
6
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
7
Knj. 18(2017) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
8
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
9
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
10
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
11
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
12
Knj. 28 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
13
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
14
Knj. 52(2017) : RAD
15
Knj. 44(2017) : RAD
16
Sv. 21(2017) : RAD
17
Knj. 18(2017) : RAD
18
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
19
Kako su nastajale štafelajne slike? : Slikom i pismom o Strossmayerovoj galeriji
Kako su nastajale štafelajne slike? : Slikom i pismom o Strossmayerovoj galeriji
20
Godina IV., broj 6., siječanj-lipanj 2017. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina IV., broj 6., siječanj-lipanj 2017. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
21
Godina III., broj 5., siječanj-prosinac 2016. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina III., broj 5., siječanj-prosinac 2016. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
22
Planovi rada za godinu 2018 : Planovi rada
Planovi rada za godinu 2018 : Planovi rada
23
Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje)
24
Prirodna baština i turizam : izlaganja i rasprave s okruglog stola održanog 28. listopada 2016. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
25
Sv. 30 (2014) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
26
Markiz de Piennes : donator Strossmayerove galerije starih majstora
Markiz de Piennes : donator Strossmayerove galerije starih majstora
27
Knj. 119 : za godinu 2015. : Ljetopis
28
Vol. 34 (2016) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
29
Godina II., broj 3-4., siječanj-prosinac 2015. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina II., broj 3-4., siječanj-prosinac 2015. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
30