Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
31
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
32
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
33
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
34
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
35
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
36
Sv. 4 (2011) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
37
2008. Knj. 112 : Ljetopis
38
Repertoar hrvatskih kazališta : Knjiga treća : Repertoari [1981.-1990.] ; Abecedni popisi i kazala : Repertoari hrvatskih kazališta
39
Knj. 53 (1995) : Zbornik za narodni život i običaje
40
Tko je Nikša Ranjina?
Tko je Nikša Ranjina?
41
Zbornik Nikše Ranjine: zrcalo renesansne ljepote
Zbornik Nikše Ranjine: zrcalo renesansne ljepote
42
Mažuranićev zbornik : [izlaganja sa skupa u povodu svečanoga obilježavanja 200. obljetnice rođenja Ivana Mažuranića] / [urednici Milan Moguš, Marko Tadić]
43
Sv. 56(2014) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
44
Sv. 54(2012) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
45
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
47
Sv. 50(2008) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
48
Nemogućnost i mogućnost slike : Art Bulletin
Nemogućnost i mogućnost slike : Art Bulletin
49
Tvornica duhana Rovinj u Kanfanaru, 2005. : Art Bulletin
Tvornica duhana Rovinj u Kanfanaru, 2005. : Art Bulletin
50
Urbani portreti: Marija Ujević Galetović : Art Bulletin
Urbani portreti: Marija Ujević Galetović : Art Bulletin
51
Slikar Tripo Kokolja - povodom tristote obljetnice smrti (1713.-2013.) : Art Bulletin
Slikar Tripo Kokolja - povodom tristote obljetnice smrti (1713.-2013.) : Art Bulletin
52
Bernardo Bernardi - spiritus movens inicijalnog razdoblja uspostave dizajna u Hrvatskoj : Art Bulletin
Bernardo Bernardi - spiritus movens inicijalnog razdoblja uspostave dizajna u Hrvatskoj : Art Bulletin
53
Udo Kultermann (1927.-2013.) - majstor internacionalnih pregleda i povijesnih sinteza : Art Bulletin
Udo Kultermann (1927.-2013.) - majstor internacionalnih pregleda i povijesnih sinteza : Art Bulletin
54
63 (2013) : Art Bulletin
55
Pismo prvom kiparu : Art Bulletin
Pismo prvom kiparu : Art Bulletin
56
Portreti Miroslava Krleže : Art Bulletin
Portreti Miroslava Krleže : Art Bulletin
57
Transparentna knjižnica : Art Bulletin
Transparentna knjižnica : Art Bulletin
58
Kristalne ploče vedrine: Ljerka Njerš : Art Bulletin
Kristalne ploče vedrine: Ljerka Njerš : Art Bulletin
59
Preobrazba kroz negaciju negacije: Zlatko Keser : Art Bulletin
Preobrazba kroz negaciju negacije: Zlatko Keser : Art Bulletin
60