Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum : okrugli stol održan 4. veljače 2011. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
91
Ardelio Della Bella i prvo izdanje njegova trojezičnog rječnika iz 1728. godine : RAD
Ardelio Della Bella i prvo izdanje njegova trojezičnog rječnika iz 1728. godine : RAD
92
Đuro Janeković: Doživjeti Zagreb 30-ih (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 10. ožujka - 12. travnja 2009.) : [likovna kronika] : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Đuro Janeković: Doživjeti Zagreb 30-ih (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 10. ožujka - 12. travnja 2009.) : [likovna kronika] : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
93
Knj. 42(2004) : RAD
94
Drvena gotička skulptura u Trogiru
Drvena gotička skulptura u Trogiru
95
Generacija 1906. : zbornik radova s muzikološkog simpozija održanog u povodu 100. obljetnice rođenja Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula, Zagreb 17. - 18. studenoga 2006.
97
Čitanje Barakovićeve Vile Slovinke
Čitanje Barakovićeve Vile Slovinke
99
God. 48(2009), knj. 81, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
100
Kačićeva poetika u kontekstu poetičkih programa hrvatske književne kulture 18. stoljeća
Kačićeva poetika u kontekstu poetičkih programa hrvatske književne kulture 18. stoljeća
101
O gornjem paleozoiku Velebita u okolini Brušana i Baških Oštarija
O gornjem paleozoiku Velebita u okolini Brušana i Baških Oštarija
103
God. 10(2009), br. 2 : Bilten Razreda za tehničke znanosti
104
Josip Barbarić (1937.-2010.) : [in memoriam] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Josip Barbarić (1937.-2010.) : [in memoriam] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
105
106
Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu Maroju
Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu Maroju
107
Knj. 119 : za godinu 2015. : Ljetopis
108
God. 53(2014), knj. 86, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
109
Knj. 18(2017) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
110
Šopov Isus
Šopov Isus
111
Ideja siromaštva i uzajamnosti u pjesništvu Nikole Šopa
Ideja siromaštva i uzajamnosti u pjesništvu Nikole Šopa
112
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
113
Vol. 34 (2016) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
114
Hrvati i Ilirske pokrajine : (1809.-1813.) : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prigodom dvjestote obljetnice proglašenja Ilirskih pokrajina (Zagreb-Zadar, 1.-3. listopada 2009.)
115
Godina II., broj 3-4., siječanj-prosinac 2015. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina II., broj 3-4., siječanj-prosinac 2015. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
116
Knj. 27(2006) : RAD
117
Narodni život i običaji u Tolisi i okolici (1898.-1902.) : Zbornik za narodni život i običaje
Narodni život i običaji u Tolisi i okolici (1898.-1902.) : Zbornik za narodni život i običaje
118
Knj. 57 (2014) : Toliški kraj : koncem 19. i početkom 20. stoljeća : Zbornik za narodni život i običaje
119
Orguljska tabulatura iz Hvara
Orguljska tabulatura iz Hvara
120