God. 10(2009), br. 2 : Bilten Razreda za tehničke znanosti
121
Josip Barbarić (1937.-2010.) : [in memoriam] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Josip Barbarić (1937.-2010.) : [in memoriam] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
122
123
Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu Maroju
Pomet - Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu Maroju
124
Knj. 119 : za godinu 2015. : Ljetopis
125
God. 53(2014), knj. 86, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
126
Knj. 18(2017) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
127
Šopov Isus
Šopov Isus
128
Ideja siromaštva i uzajamnosti u pjesništvu Nikole Šopa
Ideja siromaštva i uzajamnosti u pjesništvu Nikole Šopa
129
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
130
Vol. 34 (2016) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
131
Hrvati i Ilirske pokrajine : (1809.-1813.) : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prigodom dvjestote obljetnice proglašenja Ilirskih pokrajina (Zagreb-Zadar, 1.-3. listopada 2009.)
132
Godina II., broj 3-4., siječanj-prosinac 2015. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina II., broj 3-4., siječanj-prosinac 2015. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
133
Knj. 27(2006) : RAD
134
Narodni život i običaji u Tolisi i okolici (1898.-1902.) : Zbornik za narodni život i običaje
Narodni život i običaji u Tolisi i okolici (1898.-1902.) : Zbornik za narodni život i običaje
135
Knj. 57 (2014) : Toliški kraj : koncem 19. i početkom 20. stoljeća : Zbornik za narodni život i običaje
136
Orguljska tabulatura iz Hvara
Orguljska tabulatura iz Hvara
137
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
138
Hrvoje Salopek, Ogulinsko-modruški rodovi. Podrijetlo, razvoj, rasprostranjenost, seobe i prezimena stanovništva ogulinskog kraja. Zagreb, 2007 : [prikaz] : Problemi sjevernog Jadrana
Hrvoje Salopek, Ogulinsko-modruški rodovi. Podrijetlo, razvoj, rasprostranjenost, seobe i prezimena stanovništva ogulinskog kraja. Zagreb, 2007 : [prikaz] : Problemi sjevernog Jadrana
139
Prevedenice : jedan oblik neologizama : RAD
Prevedenice : jedan oblik neologizama : RAD
140
Knj. 56 (2012) : Zbornik za narodni život i običaje
142
Knj. 58 (2014) : Boljun : kmiecki život i už(a)nci : etnološka monografija (1898.-1899. i 1950.-1960.) : Zbornik za narodni život i običaje
Knj. 58 (2014) : Boljun : kmiecki život i už(a)nci : etnološka monografija (1898.-1899. i 1950.-1960.) : Zbornik za narodni život i običaje
144
Bilješke uz Nemčićeve Putositnice
Bilješke uz Nemčićeve Putositnice
147
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
148
Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 22.-24. listopada 1997.
149