Pogreške i komplikacije sustavnog liječenja bolesnica s rakom dojke
Pogreške i komplikacije sustavnog liječenja bolesnica s rakom dojke
1
Pogreške i komplikacije u radioterapiji raka dojke
Pogreške i komplikacije u radioterapiji raka dojke
2
Pogreške i komplikacije kirurškog liječenja raka dojke
Pogreške i komplikacije kirurškog liječenja raka dojke
3
Intraoperacijska lokalizacija i kirurško liječenje nepalpabilnih karcinoma dojke
Intraoperacijska lokalizacija i kirurško liječenje nepalpabilnih karcinoma dojke
4
Okultni primarni rak dojke s metastazama u aksili - dijagnostički i terapijski problem
Okultni primarni rak dojke s metastazama u aksili - dijagnostički i terapijski problem
5
Osvrt na međunarodni dogovor o važnosti usavršavanja iz onkoplastične kirurgije dojke
Osvrt na međunarodni dogovor o važnosti usavršavanja iz onkoplastične kirurgije dojke
6
Liposomalni antraciklini u liječenju raka dojke
Liposomalni antraciklini u liječenju raka dojke
7
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
8
Zračenje cijele dojke - paradigma radioterapije u liječenju karcinoma s očuvanjem dojke: mišljenje pristaša i argumenti protivnika
Zračenje cijele dojke - paradigma radioterapije u liječenju karcinoma s očuvanjem dojke: mišljenje pristaša i argumenti protivnika
9
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
10
Klinička vrijednost mišljenja drugog patologa o histološkoj dijagnozi raka dojke
Klinička vrijednost mišljenja drugog patologa o histološkoj dijagnozi raka dojke
11
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
12
Mamografska analiza kalcifikacija
Mamografska analiza kalcifikacija
13
Kako smanjiti broj lažno pozitivnih i lažno negativnih mamografskih nalaza
Kako smanjiti broj lažno pozitivnih i lažno negativnih mamografskih nalaza
14
Trebaju li nam centri za rak dojke: komentar s gledišta županijskih bolnica
Trebaju li nam centri za rak dojke: komentar s gledišta županijskih bolnica
15
Jesu li nam potrebni centri za rak dojke - kao središta izvrsnosti za dijagnostiku i liječenje
Jesu li nam potrebni centri za rak dojke - kao središta izvrsnosti za dijagnostiku i liječenje
16
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
17
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
18
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
19
Šećerna bolest i bolesti dojke
Šećerna bolest i bolesti dojke
20
Zbornik radova XXI. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 15. 09. 2011. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
21
Lokalna proširenost raka dojke i radioterapija
Lokalna proširenost raka dojke i radioterapija
22
Lokalna proširenost raka dojke i kirurško liječenje
Lokalna proširenost raka dojke i kirurško liječenje
23
Uloga patologa u određivanju lokalne proširenosti i značajki raka dojke
Uloga patologa u određivanju lokalne proširenosti i značajki raka dojke
24
Radiološke i ehografske metode određivanja lokalne proširenosti raka dojke
Radiološke i ehografske metode određivanja lokalne proširenosti raka dojke
25
Da li su nam potrebni bolji prognostički čimbenici raka dojke s negativnim limfnim čvorovima za odluku o adjuvantnom liječenju
Da li su nam potrebni bolji prognostički čimbenici raka dojke s negativnim limfnim čvorovima za odluku o adjuvantnom liječenju
26
Uloga aromataznih inhibitora u liječenju raka dojke - da li su svi aromatazni inhibitori jednaki?
Uloga aromataznih inhibitora u liječenju raka dojke - da li su svi aromatazni inhibitori jednaki?
27
Visokodozna kemoterapija s transplantacijom matičnih krvotvornih stanica - prošlost ili budućnost liječenja raka dojke
Visokodozna kemoterapija s transplantacijom matičnih krvotvornih stanica - prošlost ili budućnost liječenja raka dojke
28
Karcinom dojke - sekundarni zloćudni tumor nakon liječenja Hodgkinove bolesti
Karcinom dojke - sekundarni zloćudni tumor nakon liječenja Hodgkinove bolesti
29
Osvrt na komplementarnu i alternativnu terapiju kojoj pribjegavaju bolesnice s rakom dojke
Osvrt na komplementarnu i alternativnu terapiju kojoj pribjegavaju bolesnice s rakom dojke
30
Kirurška prevencija i kirurško liječenje obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Kirurška prevencija i kirurško liječenje obiteljskog i hereditarnog raka dojke
31
Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Otkrivanje povećanog rizika i kemoprevencija obiteljskog i hereditarnog raka dojke
32
Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Patološko biološke karakteristike obiteljskog i hereditarnog raka dojke
33
Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojke
Psihosocijalni i etički aspekti genetske predispozicije za rak dojke
34
Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojke
Molekularna genetika obiteljskog i hereditarnog raka dojke
35
Imuniscintigrafija i radioimunoterapija raka dojke
Imuniscintigrafija i radioimunoterapija raka dojke
36
Klinička primjena scintimamografije i limfoscintigrafije
Klinička primjena scintimamografije i limfoscintigrafije
37
Uloga pozitronske emisijske tomografije (PET) kod raka dojke
Uloga pozitronske emisijske tomografije (PET) kod raka dojke
38
Zbornik radova XV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 29. 9. 2005. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
39
Dio 1 : Splitski bilježnički spisi = Acta notarium Spalatensium. Sv. 1 : Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Çove iz Ankone od 1341. do 1344. = Acta notarii Spalatensis Iohannis quondam Çove de Ancona ab anno 1341 usque ad annum 1344 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Dio 1 : Splitski bilježnički spisi = Acta notarium Spalatensium. Sv. 1 : Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Çove iz Ankone od 1341. do 1344. = Acta notarii Spalatensis Iohannis quondam Çove de Ancona ab anno 1341 usque ad annum 1344 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
40
Na raskrižju medija: Boris Bućan : Art Bulletin
Na raskrižju medija: Boris Bućan : Art Bulletin
41
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
42
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
43
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
44
Pavlini u Gariću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Pavlini u Gariću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
45
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
46
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
47
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
48
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
49
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
50
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
51
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
52
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
53
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
54
Sv. 4 (2011) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
55
2008. Knj. 112 : Ljetopis
56
Repertoar hrvatskih kazališta : Knjiga treća : Repertoari [1981.-1990.] ; Abecedni popisi i kazala : Repertoari hrvatskih kazališta
57
Knj. 53 (1995) : Zbornik za narodni život i običaje
58
Tko je Nikša Ranjina?
Tko je Nikša Ranjina?
59
Zbornik Nikše Ranjine: zrcalo renesansne ljepote
Zbornik Nikše Ranjine: zrcalo renesansne ljepote
60
Mažuranićev zbornik : [izlaganja sa skupa u povodu svečanoga obilježavanja 200. obljetnice rođenja Ivana Mažuranića] / [urednici Milan Moguš, Marko Tadić]
61
Sv. 56(2014) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
62
Sv. 54(2012) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
63
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
65
Sv. 50(2008) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
66
Nemogućnost i mogućnost slike : Art Bulletin
Nemogućnost i mogućnost slike : Art Bulletin
67
Tvornica duhana Rovinj u Kanfanaru, 2005. : Art Bulletin
Tvornica duhana Rovinj u Kanfanaru, 2005. : Art Bulletin
68
Urbani portreti: Marija Ujević Galetović : Art Bulletin
Urbani portreti: Marija Ujević Galetović : Art Bulletin
69
Slikar Tripo Kokolja - povodom tristote obljetnice smrti (1713.-2013.) : Art Bulletin
Slikar Tripo Kokolja - povodom tristote obljetnice smrti (1713.-2013.) : Art Bulletin
70
Bernardo Bernardi - spiritus movens inicijalnog razdoblja uspostave dizajna u Hrvatskoj : Art Bulletin
Bernardo Bernardi - spiritus movens inicijalnog razdoblja uspostave dizajna u Hrvatskoj : Art Bulletin
71
Udo Kultermann (1927.-2013.) - majstor internacionalnih pregleda i povijesnih sinteza : Art Bulletin
Udo Kultermann (1927.-2013.) - majstor internacionalnih pregleda i povijesnih sinteza : Art Bulletin
72
63 (2013) : Art Bulletin
73
Pismo prvom kiparu : Art Bulletin
Pismo prvom kiparu : Art Bulletin
74
Portreti Miroslava Krleže : Art Bulletin
Portreti Miroslava Krleže : Art Bulletin
75
Transparentna knjižnica : Art Bulletin
Transparentna knjižnica : Art Bulletin
76
Kristalne ploče vedrine: Ljerka Njerš : Art Bulletin
Kristalne ploče vedrine: Ljerka Njerš : Art Bulletin
77
Preobrazba kroz negaciju negacije: Zlatko Keser : Art Bulletin
Preobrazba kroz negaciju negacije: Zlatko Keser : Art Bulletin
78
Arhitektonika Miroslava Begovića : Art Bulletin
Arhitektonika Miroslava Begovića : Art Bulletin
79
62 (2012) : Art Bulletin
80
Malakofauna s nalazišta vunastog nosoroga u Malom Sigečaku kod Ludbrega
Malakofauna s nalazišta vunastog nosoroga u Malom Sigečaku kod Ludbrega
81
Međuvrijeme grada, kolaž iskustva, susreta i nađenih zapisa : Art Bulletin
Međuvrijeme grada, kolaž iskustva, susreta i nađenih zapisa : Art Bulletin
82
Đuro Seder: Pariški ciklus : Art Bulletin
Đuro Seder: Pariški ciklus : Art Bulletin
83
Šime Vulas: Sakralni opus : Sacral opus : Art Bulletin
Šime Vulas: Sakralni opus : Sacral opus : Art Bulletin
84
Meštrovićev Dom umjetnosti: građenje, razgrađivanje i obnavljanje : Art Bulletin
Meštrovićev Dom umjetnosti: građenje, razgrađivanje i obnavljanje : Art Bulletin
85
Velimir Neidhardt: Croatia osiguranje u Zagrebu: istraživanje arhitektonskog oblikovanja vrhunske tehnologije : Art Bulletin
Velimir Neidhardt: Croatia osiguranje u Zagrebu: istraživanje arhitektonskog oblikovanja vrhunske tehnologije : Art Bulletin
86
61 (2011) : Art Bulletin
87
Dalmatinsko pučko pjevanje početkom 20. stoljeća : (prema istraživanjma Vladoja Berse i Božidara Širole) : Zbornik za narodni život i običaje
Dalmatinsko pučko pjevanje početkom 20. stoljeća : (prema istraživanjma Vladoja Berse i Božidara Širole) : Zbornik za narodni život i običaje
88
Zeleni lug : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Zeleni lug : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
89
Razvoj hrvatske akcentuacije : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Razvoj hrvatske akcentuacije : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
90
Knj. 50(2008) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
91
Misal rimski
Misal rimski" i "Sveta pisma" : o sudbini dva velika jezična projekta Bartula Kašića (1575-1650) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
92
Trudan hod : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Trudan hod : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
93
Nacrt za rječnik hrvatskoga računalnog žargona : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Nacrt za rječnik hrvatskoga računalnog žargona : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
94
Uporaba kratica u jeziku medicinske struke : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Uporaba kratica u jeziku medicinske struke : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
95
Inoviranje proizvoda i materijali : Bilten Razreda za tehničke znanosti
Inoviranje proizvoda i materijali : Bilten Razreda za tehničke znanosti
96
100-ta obljetnica rođenja akademkinje Vande Kochansky-Devidé : Zagreb, 9.-11. travnja 2015. : knjiga sažetaka
100-ta obljetnica rođenja akademkinje Vande Kochansky-Devidé : Zagreb, 9.-11. travnja 2015. : knjiga sažetaka
97
Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba : zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba, održanoga 3. - 7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju, Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu
98
Šekspirske teme u djelu Marina Držića
Šekspirske teme u djelu Marina Držića
99
Knj. 45(2018) / glavni i odgovorni urednik = editor in chief Marko Pećina
100