Pogreške i komplikacije sustavnog liječenja bolesnica s rakom dojke
Pogreške i komplikacije sustavnog liječenja bolesnica s rakom dojke
1
Pogreške i komplikacije u radioterapiji raka dojke
Pogreške i komplikacije u radioterapiji raka dojke
2
Pogreške i komplikacije kirurškog liječenja raka dojke
Pogreške i komplikacije kirurškog liječenja raka dojke
3
Intraoperacijska lokalizacija i kirurško liječenje nepalpabilnih karcinoma dojke
Intraoperacijska lokalizacija i kirurško liječenje nepalpabilnih karcinoma dojke
4
Okultni primarni rak dojke s metastazama u aksili - dijagnostički i terapijski problem
Okultni primarni rak dojke s metastazama u aksili - dijagnostički i terapijski problem
5
Osvrt na međunarodni dogovor o važnosti usavršavanja iz onkoplastične kirurgije dojke
Osvrt na međunarodni dogovor o važnosti usavršavanja iz onkoplastične kirurgije dojke
6
Liposomalni antraciklini u liječenju raka dojke
Liposomalni antraciklini u liječenju raka dojke
7
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
8
Zračenje cijele dojke - paradigma radioterapije u liječenju karcinoma s očuvanjem dojke: mišljenje pristaša i argumenti protivnika
Zračenje cijele dojke - paradigma radioterapije u liječenju karcinoma s očuvanjem dojke: mišljenje pristaša i argumenti protivnika
9
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
10
Klinička vrijednost mišljenja drugog patologa o histološkoj dijagnozi raka dojke
Klinička vrijednost mišljenja drugog patologa o histološkoj dijagnozi raka dojke
11
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
12
Mamografska analiza kalcifikacija
Mamografska analiza kalcifikacija
13
Kako smanjiti broj lažno pozitivnih i lažno negativnih mamografskih nalaza
Kako smanjiti broj lažno pozitivnih i lažno negativnih mamografskih nalaza
14
Trebaju li nam centri za rak dojke: komentar s gledišta županijskih bolnica
Trebaju li nam centri za rak dojke: komentar s gledišta županijskih bolnica
15
Jesu li nam potrebni centri za rak dojke - kao središta izvrsnosti za dijagnostiku i liječenje
Jesu li nam potrebni centri za rak dojke - kao središta izvrsnosti za dijagnostiku i liječenje
16
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
17
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
18
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
19
Šećerna bolest i bolesti dojke
Šećerna bolest i bolesti dojke
20
Zbornik radova XXI. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 15. 09. 2011. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
21
Lokalna proširenost raka dojke i radioterapija
Lokalna proširenost raka dojke i radioterapija
22
Lokalna proširenost raka dojke i kirurško liječenje
Lokalna proširenost raka dojke i kirurško liječenje
23
Uloga patologa u određivanju lokalne proširenosti i značajki raka dojke
Uloga patologa u određivanju lokalne proširenosti i značajki raka dojke
24
Radiološke i ehografske metode određivanja lokalne proširenosti raka dojke
Radiološke i ehografske metode određivanja lokalne proširenosti raka dojke
25