Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
1
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
2
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
3
4
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
5
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
6
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
7
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
8
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
9
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
10
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
11
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
12
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
13
Sv. 4 (2011) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
14
2008. Knj. 112 : Ljetopis
15
Repertoar hrvatskih kazališta : Knjiga treća : Repertoari [1981.-1990.] ; Abecedni popisi i kazala : Repertoari hrvatskih kazališta
16
Knj. 53 (1995) : Zbornik za narodni život i običaje
17
Mažuranićev zbornik : [izlaganja sa skupa u povodu svečanoga obilježavanja 200. obljetnice rođenja Ivana Mažuranića] / [urednici Milan Moguš, Marko Tadić]
20
Sv. 56(2014) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
21
Sv. 54(2012) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
22
Rimki spomenici iz Delminijskoga municipija : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
Rimki spomenici iz Delminijskoga municipija : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
23
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
25
Sv. 50(2008) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
26
Nemogućnost i mogućnost slike : Art Bulletin
Nemogućnost i mogućnost slike : Art Bulletin
27
Tvornica duhana Rovinj u Kanfanaru, 2005. : Art Bulletin
Tvornica duhana Rovinj u Kanfanaru, 2005. : Art Bulletin
28
Na raskrižju medija: Boris Bućan : Art Bulletin
Na raskrižju medija: Boris Bućan : Art Bulletin
29
Urbani portreti: Marija Ujević Galetović : Art Bulletin
Urbani portreti: Marija Ujević Galetović : Art Bulletin
30
Slikar Tripo Kokolja - povodom tristote obljetnice smrti (1713.-2013.) : Art Bulletin
Slikar Tripo Kokolja - povodom tristote obljetnice smrti (1713.-2013.) : Art Bulletin
31
Bernardo Bernardi - spiritus movens inicijalnog razdoblja uspostave dizajna u Hrvatskoj : Art Bulletin
Bernardo Bernardi - spiritus movens inicijalnog razdoblja uspostave dizajna u Hrvatskoj : Art Bulletin
32
Udo Kultermann (1927.-2013.) - majstor internacionalnih pregleda i povijesnih sinteza : Art Bulletin
Udo Kultermann (1927.-2013.) - majstor internacionalnih pregleda i povijesnih sinteza : Art Bulletin
33
63 (2013) : Art Bulletin
34
Pismo prvom kiparu : Art Bulletin
Pismo prvom kiparu : Art Bulletin
35
Portreti Miroslava Krleže : Art Bulletin
Portreti Miroslava Krleže : Art Bulletin
36
Transparentna knjižnica : Art Bulletin
Transparentna knjižnica : Art Bulletin
37
Kristalne ploče vedrine: Ljerka Njerš : Art Bulletin
Kristalne ploče vedrine: Ljerka Njerš : Art Bulletin
38
Preobrazba kroz negaciju negacije: Zlatko Keser : Art Bulletin
Preobrazba kroz negaciju negacije: Zlatko Keser : Art Bulletin
39
Arhitektonika Miroslava Begovića : Art Bulletin
Arhitektonika Miroslava Begovića : Art Bulletin
40
62 (2012) : Art Bulletin
41
Međuvrijeme grada, kolaž iskustva, susreta i nađenih zapisa : Art Bulletin
Međuvrijeme grada, kolaž iskustva, susreta i nađenih zapisa : Art Bulletin
43
Đuro Seder: Pariški ciklus : Art Bulletin
Đuro Seder: Pariški ciklus : Art Bulletin
44
Šime Vulas: Sakralni opus : Sacral opus : Art Bulletin
Šime Vulas: Sakralni opus : Sacral opus : Art Bulletin
45
Meštrovićev Dom umjetnosti: građenje, razgrađivanje i obnavljanje : Art Bulletin
Meštrovićev Dom umjetnosti: građenje, razgrađivanje i obnavljanje : Art Bulletin
46
Velimir Neidhardt: Croatia osiguranje u Zagrebu: istraživanje arhitektonskog oblikovanja vrhunske tehnologije : Art Bulletin
Velimir Neidhardt: Croatia osiguranje u Zagrebu: istraživanje arhitektonskog oblikovanja vrhunske tehnologije : Art Bulletin
47
61 (2011) : Art Bulletin
48
Dalmatinsko pučko pjevanje početkom 20. stoljeća : (prema istraživanjma Vladoja Berse i Božidara Širole) : Zbornik za narodni život i običaje
Dalmatinsko pučko pjevanje početkom 20. stoljeća : (prema istraživanjma Vladoja Berse i Božidara Širole) : Zbornik za narodni život i običaje
50