Knj. 1(1867) : RAD
1
-*  i * u istoriji slovenskih jezika : RAD
-* i * u istoriji slovenskih jezika : RAD
2
Arkeologičke crtice : RAD
Arkeologičke crtice : RAD
3
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
4
Članovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
Članovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
5
Istorija srpske književnosti. Pregled ugadjan za školsku potrebu. Napisao Stojan Novaković. 1867. u Beogradu : [književna obznana] : RAD
Istorija srpske književnosti. Pregled ugadjan za školsku potrebu. Napisao Stojan Novaković. 1867. u Beogradu : [književna obznana] : RAD
6
Izvještaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh običaja pravnijeh : [književna obznana] : RAD
Izvještaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh običaja pravnijeh : [književna obznana] : RAD
7
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1866-1867] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1866-1867] : RAD
8
Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867 : RAD
Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867 : RAD
9
O selitbi i obsegu putovanja naših običnijih selica ptica : RAD
O selitbi i obsegu putovanja naših običnijih selica ptica : RAD
10
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
11
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
13
Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina : RAD
Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina : RAD
14
Prinesci malakologijji hrvatskoj : RAD
Prinesci malakologijji hrvatskoj : RAD
15
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] : RAD
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] : RAD
16
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja : RAD
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja : RAD
17
Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana] : RAD
Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana] : RAD
18
Zapisi iz nekoliko rukopisa : RAD
Zapisi iz nekoliko rukopisa : RAD
19
Pravila Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu : RAD
Pravila Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu : RAD
20
Knj. 1 : Od godine 960 do 1335 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
21
Knj. 5(1868) : RAD
22
Knj. 4(1868) : RAD
23
Knj. 3(1868) : RAD
24
Knj. 2(1868) : RAD
25
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. U Zagrebu 1868., knj. IX : [književna obznana] : RAD
26
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
Banovanje Petra Berislavića za kralja Ljudevita II. : RAD
27
Brojna vriednost slova ě : RAD
Brojna vriednost slova ě : RAD
28
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
Cyrille et Méthode. Étude historique sur la conversion des Slaves au Christianisme; Par Louis Leger. Paris, 1868 : [književna obznana] : RAD
29
De mutatione contiguarum consonantium in linguis slavicis. Scripsit Martinus Hattala. (Ex actis regiae scientiarum societatis bohemicae. Series V., tom XIV.) Pragae 1865 : [književna obznana] : RAD
De mutatione contiguarum consonantium in linguis slavicis. Scripsit Martinus Hattala. (Ex actis regiae scientiarum societatis bohemicae. Series V., tom XIV.) Pragae 1865 : [književna obznana] : RAD
30
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
Drugi izvještaj o sabiranju narodnijeh pravnijeh običaja : [književna obznana] : RAD
31
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
32
Gradja za glagolsku paleografiju : RAD
Gradja za glagolsku paleografiju : RAD
33
Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani. Fasciclo II. Viena 1867 : [književna obznana] : RAD
Grammatica della lingua serbo-croata (illirica) compilata da Pietro Budmani. Fasciclo II. Viena 1867 : [književna obznana] : RAD
34
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
35
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1867-1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1867-1868] : RAD
36
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
37
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
Kritika o skladnji Petra Budmana izašloj u Beču g. 1867 : [književna obznana] : RAD
38
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
Nekoliko novih izvora za historiju južnih Slovena : RAD
39
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
Novija djela Miklošićeva : [književna obznana] : RAD
40
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
O kamenom uglju i ugljičnoj kiselini : RAD
41
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj : RAD
O moslovačkom granitu i hrastovih u Hrvatskoj : RAD
42
O potrebi statističkog odbora s obzirom na sadašnje stanje hrvatske statistike : RAD
O potrebi statističkog odbora s obzirom na sadašnje stanje hrvatske statistike : RAD
43
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
O prienosu tiela sv. Luke u Smederovo : RAD
44
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
O razvoju pravnih idea u obće i napose u području prava kaznenoga : RAD
45
O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku : RAD
O vremenih u hrvatsko-srbskom jeziku : RAD
46
O zukalih i glasilih kornjašâ : RAD
O zukalih i glasilih kornjašâ : RAD
47
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
Ob odnošajih dubrovačke sa mletačkom repulikom tja do g. 1358 : RAD
48
Placere : RAD
Placere : RAD
49
Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih : RAD
Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih : RAD
50
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
51
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
52
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
Pokret na slavenskom jugu koncem XIV. i početkom XV. stoljeća : RAD
53
Prilozi za historiju : 1. Prepiska lažnoga cara Stjepana maloga s Dubrovačkom Republikom (1771-1773) : 2. Arapsko zvanično nazivlje počasno za kraljeve srpske i bugarske : RAD
Prilozi za historiju : 1. Prepiska lažnoga cara Stjepana maloga s Dubrovačkom Republikom (1771-1773) : 2. Arapsko zvanično nazivlje počasno za kraljeve srpske i bugarske : RAD
54
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
Pripravna radnja za geografiju bilja u trojednoj kraljevini : RAD
55
Riedko slov. pismo u vatikanskom rukopisu : RAD
Riedko slov. pismo u vatikanskom rukopisu : RAD
56
Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena, skupio Bogoljub Petranović. Na svijet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu 1867 : [književna obznana] : RAD
Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. Epske pjesme starijeg vremena, skupio Bogoljub Petranović. Na svijet izdalo srpsko učeno društvo. U Biogradu 1867 : [književna obznana] : RAD
57
Studien über Bosnien und die Herzegovina von Johann Rośkiewicz, kk. Major im Generalstabe . . .Leipzig u. Wien 1868. - Geschichtliche, politische und topographischstatistische Beschreibung des Vilajet Bosnien d. i. Bosnien, Hercegovina und Rascien. Von Gustav Thoemmel, k. k. Hauptmann. Wien 1867 : [književna obznana] : RAD
Studien über Bosnien und die Herzegovina von Johann Rośkiewicz, kk. Major im Generalstabe . . .Leipzig u. Wien 1868. - Geschichtliche, politische und topographischstatistische Beschreibung des Vilajet Bosnien d. i. Bosnien, Hercegovina und Rascien. Von Gustav Thoemmel, k. k. Hauptmann. Wien 1867 : [književna obznana] : RAD
58
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) : RAD
59
Knj. 9(1869) : RAD
60
Knj. 8(1869) : RAD
61
Knj. 7(1869) : RAD
62
Knj. 6(1869) : RAD
63
Akcenti u glagola : RAD
Akcenti u glagola : RAD
64
August Šlajher : nekrolog : RAD
August Šlajher : nekrolog : RAD
65
Bogomili i Patareni : RAD
Bogomili i Patareni : RAD
66
Bogomili i Patareni : RAD
Bogomili i Patareni : RAD
67
Boškovićeva elementa materiae napram današnjoj atomistici : RAD
Boškovićeva elementa materiae napram današnjoj atomistici : RAD
68
F. Kanitz. Serbien. Historisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868. . . Leipzig 1868. - F. Kanitz. Reise in Süd-Serbien und Nord-Bulgarien. Ausgeführt im Jahre 1864. . . Im XVII. Bande der Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Wien 1868 : [književna obznana] : RAD
F. Kanitz. Serbien. Historisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868. . . Leipzig 1868. - F. Kanitz. Reise in Süd-Serbien und Nord-Bulgarien. Ausgeführt im Jahre 1864. . . Im XVII. Bande der Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Wien 1868 : [književna obznana] : RAD
69
Glasnik srpskog učenog društva. Knjiga VI. (sveska XXIII. staroga reda). Knjiga VII. (sveska XXIV. staroga reda). U Beogradu 1868 : [književna obznana] : RAD
Glasnik srpskog učenog društva. Knjiga VI. (sveska XXIII. staroga reda). Knjiga VII. (sveska XXIV. staroga reda). U Beogradu 1868 : [književna obznana] : RAD
70
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] : RAD
71
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870-1871] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870-1871] : RAD
72
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1869] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1869] : RAD
73
Kaj so hudourni vrtinci : RAD
Kaj so hudourni vrtinci : RAD
74
Komparativna mitologija : [književna obznana] : RAD
Komparativna mitologija : [književna obznana] : RAD
75
Najnovija izdanja slovinskih književnih starina trudom I. I. Sreznevskoga : [književna obznana] : RAD
Najnovija izdanja slovinskih književnih starina trudom I. I. Sreznevskoga : [književna obznana] : RAD
76
O korenu teg i njegovih žilicah : RAD
O korenu teg i njegovih žilicah : RAD
77
O meteoritih u obće i napose o slavetićkom : RAD
O meteoritih u obće i napose o slavetićkom : RAD
78
O narodnom komusu : RAD
O narodnom komusu : RAD
79
O osveti, mirenju i vraždi po negdašnjemu srbsko-hrvatskome pravnom običaju : RAD
O osveti, mirenju i vraždi po negdašnjemu srbsko-hrvatskome pravnom običaju : RAD
80
O slogu hervatskom : RAD
O slogu hervatskom : RAD
81
O slovima dz, s, * : RAD
O slovima dz, s, * : RAD
82
O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-byzantyńskiego u narodów sťowiańskich. W dodatku Excerpta serbskie z praw rzymsko-byzantyńskich. Wyťoźyl, objaśnil i wydal R. Hube. Warszawa 1868 : [književna obznana] : RAD
O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-byzantyńskiego u narodów sťowiańskich. W dodatku Excerpta serbskie z praw rzymsko-byzantyńskich. Wyťoźyl, objaśnil i wydal R. Hube. Warszawa 1868 : [književna obznana] : RAD
83
Pleme Berislavića : RAD
Pleme Berislavića : RAD
84
Podmladjena vokalizacija u hrvatskom jeziku : RAD
Podmladjena vokalizacija u hrvatskom jeziku : RAD
85
Pogled na najnovije zakonarstvo slovensko imenito poljsko i rusko : RAD
Pogled na najnovije zakonarstvo slovensko imenito poljsko i rusko : RAD
86
Pokus monografije runjikah (hieraciorum) po sustavu fisiografičnom : RAD
Pokus monografije runjikah (hieraciorum) po sustavu fisiografičnom : RAD
87
Prilozi k trgovačko-političkoj historiji repulike dubrovačke : RAD
Prilozi k trgovačko-političkoj historiji repulike dubrovačke : RAD
88
Protokol šabačkoga magistrata od 1808. do 1812. godine. U Biogradu, u državnoj štampariji 1868 : [književna obznana] : RAD
Protokol šabačkoga magistrata od 1808. do 1812. godine. U Biogradu, u državnoj štampariji 1868 : [književna obznana] : RAD
89
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 28. listopada 1869. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. V. Jagić: Trubaduri i najstariji hrvatski lirici) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 28. listopada 1869. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. V. Jagić: Trubaduri i najstariji hrvatski lirici) : RAD
90
Život svetoga Jeronima : ogledi stare hrvatske proze : Starine
Život svetoga Jeronima : ogledi stare hrvatske proze : Starine
91
Zakon primanja u bratovštinu : ogledi stare hrvatske proze : Starine
Zakon primanja u bratovštinu : ogledi stare hrvatske proze : Starine
92
Knj. 1(1869) : Starine
100