Agresija i međunarodno pravo
Agresija i međunarodno pravo
1
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
2
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
3
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
4
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
5