Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
Uz 25. godišnjicu Ujedinjenih nacija
1
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
Prilog raspravi o odnosu pravde, prava i pravičnosti
2
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
O sprečavanju i rješavanju unutrašnjih i lokalnih sukoba
3
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
4
Agresija i međunarodno pravo
Agresija i međunarodno pravo
5