Vienac : list za zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
1
Katalog izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
Katalog izložbe Hrvatskog društva umjetnosti
2
Prilozi za rasudjivanje slika u Akademijskoj galeriji Strossmayerovoj : I. Toskanska škola : sveščić 2 : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
4
Vienac : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
7
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
8
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
9