Zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
1
Tumori prostate : zbornik radova 3. znanstvenog sastanka Tumori prostate održanog 27. studenoga 2015. u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Tumori prostate : zbornik radova 3. znanstvenog sastanka Tumori prostate održanog 27. studenoga 2015. u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
2
Tumori prostate : zbornik radova 4. znanstvenog sastanka Tumori prostate održanog 25. studenoga 2016. u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
3
Zbornik radova XXVI. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 15. 09. 2016. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
4
Personalizirana adjuvantna radioterapija raka dojke prema molekulskim podtipovima
Personalizirana adjuvantna radioterapija raka dojke prema molekulskim podtipovima
5
Personalizirani opseg kirurgije raka dojke prema molekulskim podtipovima - istine i kontroverze
Personalizirani opseg kirurgije raka dojke prema molekulskim podtipovima - istine i kontroverze
6
Personalizirano sustavno liječenje bolesnica s rakom dojke
Personalizirano sustavno liječenje bolesnica s rakom dojke
7
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
8
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
9
Indikacije za palijativnu radioterapiju u bolesnica s rakom dojke
Indikacije za palijativnu radioterapiju u bolesnica s rakom dojke
10
Palijativna kirurgija raka dojke - dileme o indikacijama za plastično-rekonstrukcijske operacije
Palijativna kirurgija raka dojke - dileme o indikacijama za plastično-rekonstrukcijske operacije
11
Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke
Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke
12
Uključivanje palijativne medicine u liječenje bolesnica s rakom dojke - kako dugo onkološko liječenje, a kada palijativna medicina?
Uključivanje palijativne medicine u liječenje bolesnica s rakom dojke - kako dugo onkološko liječenje, a kada palijativna medicina?
13
Što očekujemo od novih tehnologija u kirurgiji raka dojke?
Što očekujemo od novih tehnologija u kirurgiji raka dojke?
14
Uloga nanotehnologije u liječenju raka dojke
Uloga nanotehnologije u liječenju raka dojke
15
Nov pristup djelomičnom zračenju dojke u liječenju raka - prednosti i komplikacije
Nov pristup djelomičnom zračenju dojke u liječenju raka - prednosti i komplikacije
16
17
Hipoksija raka dojke - patogeneza i biološko-terapijske posljedice
Hipoksija raka dojke - patogeneza i biološko-terapijske posljedice
18
Kliničko značenje veličine tumora kod raka dojke
Kliničko značenje veličine tumora kod raka dojke
19
Koji su razlozi neprihvaćanja mamografskog probira ili nedolaska na kontrolne mamografske preglede?
Koji su razlozi neprihvaćanja mamografskog probira ili nedolaska na kontrolne mamografske preglede?
20
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
21
Čimbenici povećanog rizika za rak dojke, preventivna dijagnostika i strategija smanjenja rizika
Čimbenici povećanog rizika za rak dojke, preventivna dijagnostika i strategija smanjenja rizika
22
Zbornik radova XXIV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 11. 09. 2014. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
23
Je li potrebna adjuvantna radioterapija raka dojke u starijih bolesnica?
Je li potrebna adjuvantna radioterapija raka dojke u starijih bolesnica?
24
25
Uloga kirurgije u liječenju raka dojke starijih žena
Uloga kirurgije u liječenju raka dojke starijih žena
26
Osvrt na rak dojke u starijih žena s gledišta gerijatrijske medicine
Osvrt na rak dojke u starijih žena s gledišta gerijatrijske medicine
27
Onkoplastična kirurgija raka dojke i posljedice adjuvantne radioterapije
Onkoplastična kirurgija raka dojke i posljedice adjuvantne radioterapije
29
Indikacije i izbor bolesnica za onkoplastičnu kirurgiju raka dojke
Indikacije i izbor bolesnica za onkoplastičnu kirurgiju raka dojke
30