Adjuvantna kemoterapija raka dojke 2008: dostignuća i perspektive
Adjuvantna kemoterapija raka dojke 2008: dostignuća i perspektive
1
Adjuvantna radioterapija poslije mastektomije (sa ili bez rekonstrukcije dojke) kod invazivnog raka dojke - indikacije i kontroverze
Adjuvantna radioterapija poslije mastektomije (sa ili bez rekonstrukcije dojke) kod invazivnog raka dojke - indikacije i kontroverze
2
Biološka podloga probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
Biološka podloga probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
3
Cluster glavobolja
Cluster glavobolja
4
Febrilne neutropenije u bolesnika sa zloćudnim tumorima
Febrilne neutropenije u bolesnika sa zloćudnim tumorima
5
Glavobolja - najčešća dijagnoza u medicini
Glavobolja - najčešća dijagnoza u medicini
6
Glavobolja tenzijskog tipa
Glavobolja tenzijskog tipa
7
Glavobolje u otorinolaringologiji
Glavobolje u otorinolaringologiji
9
Klinička slika migrene
Klinička slika migrene
10
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
11
Metode slikovnog prikaza glavobolja
Metode slikovnog prikaza glavobolja
12
Molekularna patologija raka dojke
Molekularna patologija raka dojke
13
Molekularna strategija ciljanog liječenja raka dojke
Molekularna strategija ciljanog liječenja raka dojke
14
Najnoviji stavovi u profilaktičkom liječenju migrene
Najnoviji stavovi u profilaktičkom liječenju migrene
15
Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne regije : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 12. lipnja 2015.
16
Neurološke bolesti i drugi uzroci glavobolja
Neurološke bolesti i drugi uzroci glavobolja
17
Neurosonologija u dijagnostici glavobolja
Neurosonologija u dijagnostici glavobolja
18
Organizacija i sigurnost kvalitete probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
Organizacija i sigurnost kvalitete probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
19
Posljedice kemoterapije raka dojke na kvalitetu života bolesnica
Posljedice kemoterapije raka dojke na kvalitetu života bolesnica
20
Potrošnja lijekova u liječenju migrene
Potrošnja lijekova u liječenju migrene
23
Pozitronska emisijska tomografija kod raka dojke - dostignuća i kliničke perspektive
Pozitronska emisijska tomografija kod raka dojke - dostignuća i kliničke perspektive
24
Rekonstrukcija dojke poslije mastektomije kod invazivnog raka dojke - kirurško-onkološka razmatranja
Rekonstrukcija dojke poslije mastektomije kod invazivnog raka dojke - kirurško-onkološka razmatranja
25
Sigurnost kvalitete radioterapije raka dojke
Sigurnost kvalitete radioterapije raka dojke
26
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
27
Suvremeni stavovi o indikaciji i izboru metode mastektomije kod invazivnog raka dojke
Suvremeni stavovi o indikaciji i izboru metode mastektomije kod invazivnog raka dojke
28
Triptani: izbor u liječenju migrene
Triptani: izbor u liječenju migrene
29
Tumori kralježnice : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademijii znanosti i umjetnosti u Zagrebu 17. travnja 2015.
30