Adjuvantna kemoterapija raka dojke 2008: dostignuća i perspektive
Adjuvantna kemoterapija raka dojke 2008: dostignuća i perspektive
1
Adjuvantna radioterapija poslije mastektomije (sa ili bez rekonstrukcije dojke) kod invazivnog raka dojke - indikacije i kontroverze
Adjuvantna radioterapija poslije mastektomije (sa ili bez rekonstrukcije dojke) kod invazivnog raka dojke - indikacije i kontroverze
2
Akromegalija i gigantizam : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 8. studenoga 2013.
3
Akromegalija s aspekta dentalne medicine
Akromegalija s aspekta dentalne medicine
4
Biološka podloga probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
Biološka podloga probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
5
Cluster glavobolja
Cluster glavobolja
6
CRO-aCRO - Hrvatski registar bolesnika s akromegalijom
CRO-aCRO - Hrvatski registar bolesnika s akromegalijom
7
Dijagnostički pristup bolesniku s akromegalijom
Dijagnostički pristup bolesniku s akromegalijom
8
Epidemiologija akromegalije
Epidemiologija akromegalije
9
Epidemiologija koronarne bolesti i moždanog udara u žena : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
Epidemiologija koronarne bolesti i moždanog udara u žena : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
10
Eugen Topolnik : 1912.-2014. : Spomenica preminulim akademicima
11
Farmakoterapija somatotropinoma
Farmakoterapija somatotropinoma
12
Febrilne neutropenije u bolesnika sa zloćudnim tumorima
Febrilne neutropenije u bolesnika sa zloćudnim tumorima
13
Glavobolja - najčešća dijagnoza u medicini
Glavobolja - najčešća dijagnoza u medicini
14
Glavobolja tenzijskog tipa
Glavobolja tenzijskog tipa
15
Glavobolje u dječjoj dobi
Glavobolje u dječjoj dobi
16
Glavobolje u otorinolaringologiji
Glavobolje u otorinolaringologiji
17
Ishemična bolest srca u žena : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
Ishemična bolest srca u žena : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
18
Ivo Ruszkowski : 1921.-1998. : Spomenica preminulim akademicima
19
Jesu li kod bolesnika s akromegalijom tumori učestaliji?
Jesu li kod bolesnika s akromegalijom tumori učestaliji?
20
Klinička slika migrene
Klinička slika migrene
21
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
22
Koristi i rizici hormonskog nadomjesnog liječenja - stav ginekologa : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
Koristi i rizici hormonskog nadomjesnog liječenja - stav ginekologa : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
23
Koristi i rizici hormonskog nadomjesnog liječenja - stav internista : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
Koristi i rizici hormonskog nadomjesnog liječenja - stav internista : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
24
Ljubomir Čečuk : 1920.-2002. : Spomenica preminulim akademicima
25
Metabolički učinci akromegalije
Metabolički učinci akromegalije
26
Metabolizam kosti kod bolesnika s akromegalijom
Metabolizam kosti kod bolesnika s akromegalijom
27
Metode slikovnog prikaza glavobolja
Metode slikovnog prikaza glavobolja
28
Mišićno-koštana prezentacija akromegalije
Mišićno-koštana prezentacija akromegalije
29
Molekularna patologija raka dojke
Molekularna patologija raka dojke
30