Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Suvremene metode očuvanja plodnosti u bolesnica liječenih zbog raka dojke
1
Posljedice kemoterapije raka dojke na kvalitetu života bolesnica
Posljedice kemoterapije raka dojke na kvalitetu života bolesnica
2
Febrilne neutropenije u bolesnika sa zloćudnim tumorima
Febrilne neutropenije u bolesnika sa zloćudnim tumorima
3
Adjuvantna kemoterapija raka dojke 2008: dostignuća i perspektive
Adjuvantna kemoterapija raka dojke 2008: dostignuća i perspektive
4
Sigurnost kvalitete radioterapije raka dojke
Sigurnost kvalitete radioterapije raka dojke
5
Posljedice radioterapije raka dojke na kvalitetu života bolesnica
Posljedice radioterapije raka dojke na kvalitetu života bolesnica
6
Adjuvantna radioterapija poslije mastektomije (sa ili bez rekonstrukcije dojke) kod invazivnog raka dojke - indikacije i kontroverze
Adjuvantna radioterapija poslije mastektomije (sa ili bez rekonstrukcije dojke) kod invazivnog raka dojke - indikacije i kontroverze
7
Posljedice kirurgije raka dojke na kvalitetu života bolesnica
Posljedice kirurgije raka dojke na kvalitetu života bolesnica
8
Rekonstrukcija dojke poslije mastektomije kod invazivnog raka dojke - kirurško-onkološka razmatranja
Rekonstrukcija dojke poslije mastektomije kod invazivnog raka dojke - kirurško-onkološka razmatranja
9
Suvremeni stavovi o indikaciji i izboru metode mastektomije kod invazivnog raka dojke
Suvremeni stavovi o indikaciji i izboru metode mastektomije kod invazivnog raka dojke
10
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
Kliničko značenje moderne histopatologije raka dojke
11
Molekularna strategija ciljanog liječenja raka dojke
Molekularna strategija ciljanog liječenja raka dojke
12
Molekularna patologija raka dojke
Molekularna patologija raka dojke
13
Organizacija i sigurnost kvalitete probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
Organizacija i sigurnost kvalitete probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
14
Uloga mamografije u probiru za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
Uloga mamografije u probiru za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
15
Uloga genetike u ranom otkrivanju raka dojke
Uloga genetike u ranom otkrivanju raka dojke
16
Biološka podloga probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
Biološka podloga probira za otkrivanje ranog i nesimptomatskog raka dojke
17
Uloga pozitronske emisijske tomografije kod raka dojke u ocjeni terapijskog odgovora
Uloga pozitronske emisijske tomografije kod raka dojke u ocjeni terapijskog odgovora
18
Uloga pozitronske emisijske tomografije i kompjutorizirane tomografije u određivanju stadija raka dojke i otkrivanju recidiva i metastaza
Uloga pozitronske emisijske tomografije i kompjutorizirane tomografije u određivanju stadija raka dojke i otkrivanju recidiva i metastaza
19
Pozitronska emisijska tomografija kod raka dojke - dostignuća i kliničke perspektive
Pozitronska emisijska tomografija kod raka dojke - dostignuća i kliničke perspektive
20
Zbornik radova XVIII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 25. 09. 2008. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
21
Psihijatrijske manifestacije akromegalije
Psihijatrijske manifestacije akromegalije
22
Eugen Topolnik : 1912.-2014. : Spomenica preminulim akademicima
23
Ivo Ruszkowski : 1921.-1998. : Spomenica preminulim akademicima
24
Tumori kralježnice : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademijii znanosti i umjetnosti u Zagrebu 17. travnja 2015.
25
Nefunkcionalni ekspanzivni procesi selarne regije : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 12. lipnja 2015.
26
Ljubomir Čečuk : 1920.-2002. : Spomenica preminulim akademicima
27
Radovan Ivančić : 1913.-2007. : Spomenica preminulim akademicima
28
Šime Spaventi : 1925.-2012. : Spomenica preminulim akademicima
29
Znanstveni pristup dijagnostici i terapiji glavobolje
30