Tekst kao palimpsest: verbalna sastavnica običaja : Krležini dani u Osijeku
Tekst kao palimpsest: verbalna sastavnica običaja : Krležini dani u Osijeku
51
Intertekstualna igra s biblijskim predloškom: Čovjek ne će da umre! Kalmana Mesarića : Krležini dani u Osijeku
Intertekstualna igra s biblijskim predloškom: Čovjek ne će da umre! Kalmana Mesarića : Krležini dani u Osijeku
52
Krležini Glembajevi i Donadini : Krležini dani u Osijeku
Krležini Glembajevi i Donadini : Krležini dani u Osijeku
53
Broadway zamijenjen Istrom : intertekstualnost jednočinke Tlavatá i tročinke Oči Milana Marjanovića : Krležini dani u Osijeku
Broadway zamijenjen Istrom : intertekstualnost jednočinke Tlavatá i tročinke Oči Milana Marjanovića : Krležini dani u Osijeku
54
Smrt Smail-age Čengića Milana Ogrizovića. Dramatizacija ili drama? : Krležini dani u Osijeku
Smrt Smail-age Čengića Milana Ogrizovića. Dramatizacija ili drama? : Krležini dani u Osijeku
55
Intertekstualnost u povijesnoj tragediji Petronij Ante Benešića : Krležini dani u Osijeku
Intertekstualnost u povijesnoj tragediji Petronij Ante Benešića : Krležini dani u Osijeku
56
Premijerna izvedba Dunda Maroja u pečuškom Narodnom kazalištu 1979. : Krležini dani u Osijeku
Premijerna izvedba Dunda Maroja u pečuškom Narodnom kazalištu 1979. : Krležini dani u Osijeku
57
Intertekstualnost Veteranovićeva Poroda Jezusova : Krležini dani u Osijeku
Intertekstualnost Veteranovićeva Poroda Jezusova : Krležini dani u Osijeku
58
Što znači biti - kontroverzan autor? : Krležini dani u Osijeku
Što znači biti - kontroverzan autor? : Krležini dani u Osijeku
59
Tekst, podtekst i intertekst u hrvatskoj drami i kazalištu : Krležini dani u Osijeku
60
Supostojanja i suprotstavljanja u hrvatskoj drami i kazalištu : Krležini dani u Osijeku
61