Linija hrvatske dramske intertekstualnosti: Tomislav Zajec ili traganje u tekstovima : Krležini dani u Osijeku
Linija hrvatske dramske intertekstualnosti: Tomislav Zajec ili traganje u tekstovima : Krležini dani u Osijeku
76
Biblijski intertekst u Šnajderovoj dramaturgiji : Krležini dani u Osijeku
Biblijski intertekst u Šnajderovoj dramaturgiji : Krležini dani u Osijeku
77
Paljetkova igra intertekstualnošću u radiodrami U magli : Krležini dani u Osijeku
Paljetkova igra intertekstualnošću u radiodrami U magli : Krležini dani u Osijeku
78
Hrvatska dramatika konca 20. stoljeća - bosanskohercegovačka kazališna iskustva : Krležini dani u Osijeku
Hrvatska dramatika konca 20. stoljeća - bosanskohercegovačka kazališna iskustva : Krležini dani u Osijeku
79
Drama opredjeljivanja između ljevice i desnice o domobranima, Drugom svjetskom ratu i poraću u filmovima U gori raste zelen bor (1971.) i Četverored (1999.) : Krležini dani u Osijeku
Drama opredjeljivanja između ljevice i desnice o domobranima, Drugom svjetskom ratu i poraću u filmovima U gori raste zelen bor (1971.) i Četverored (1999.) : Krležini dani u Osijeku
80
Kazališna intertekstualnost Kola oko Shakespearea u Teatru ITD 1971. : Krležini dani u Osijeku
Kazališna intertekstualnost Kola oko Shakespearea u Teatru ITD 1971. : Krležini dani u Osijeku
81
Intertekstualnost u neobjavljenoj drami Radovana Ivšića A tout rompre : nastavak kritike kazališta : Krležini dani u Osijeku
Intertekstualnost u neobjavljenoj drami Radovana Ivšića A tout rompre : nastavak kritike kazališta : Krležini dani u Osijeku
82
Neki aspekti intertekstualnosti u Juliji Ivice Ivanca : Krležini dani u Osijeku
Neki aspekti intertekstualnosti u Juliji Ivice Ivanca : Krležini dani u Osijeku
83
Jezik i mit kao intertekstualne poveznice semantičkih svojstava Matkovićeva ciklusa Igra oko smrti i njegovih drama Prometej i Heraklo : Krležini dani u Osijeku
Jezik i mit kao intertekstualne poveznice semantičkih svojstava Matkovićeva ciklusa Igra oko smrti i njegovih drama Prometej i Heraklo : Krležini dani u Osijeku
84
Intertekstualnost u hrvatskoj drami druge polovice 20. stoljeća : tipologija : Krležini dani u Osijeku
Intertekstualnost u hrvatskoj drami druge polovice 20. stoljeća : tipologija : Krležini dani u Osijeku
85
Nadopisivanje teme otac - sin : Krležini dani u Osijeku
Nadopisivanje teme otac - sin : Krležini dani u Osijeku
86
Tekst kao palimpsest: verbalna sastavnica običaja : Krležini dani u Osijeku
Tekst kao palimpsest: verbalna sastavnica običaja : Krležini dani u Osijeku
87
Intertekstualna igra s biblijskim predloškom: Čovjek ne će da umre! Kalmana Mesarića : Krležini dani u Osijeku
Intertekstualna igra s biblijskim predloškom: Čovjek ne će da umre! Kalmana Mesarića : Krležini dani u Osijeku
88
Krležini Glembajevi i Donadini : Krležini dani u Osijeku
Krležini Glembajevi i Donadini : Krležini dani u Osijeku
89
Broadway zamijenjen Istrom : intertekstualnost jednočinke Tlavatá i tročinke Oči Milana Marjanovića : Krležini dani u Osijeku
Broadway zamijenjen Istrom : intertekstualnost jednočinke Tlavatá i tročinke Oči Milana Marjanovića : Krležini dani u Osijeku
90
Smrt Smail-age Čengića Milana Ogrizovića. Dramatizacija ili drama? : Krležini dani u Osijeku
Smrt Smail-age Čengića Milana Ogrizovića. Dramatizacija ili drama? : Krležini dani u Osijeku
91
Intertekstualnost u povijesnoj tragediji Petronij Ante Benešića : Krležini dani u Osijeku
Intertekstualnost u povijesnoj tragediji Petronij Ante Benešića : Krležini dani u Osijeku
92
Premijerna izvedba Dunda Maroja u pečuškom Narodnom kazalištu 1979. : Krležini dani u Osijeku
Premijerna izvedba Dunda Maroja u pečuškom Narodnom kazalištu 1979. : Krležini dani u Osijeku
93
Intertekstualnost Veteranovićeva Poroda Jezusova : Krležini dani u Osijeku
Intertekstualnost Veteranovićeva Poroda Jezusova : Krležini dani u Osijeku
94
Što znači biti - kontroverzan autor? : Krležini dani u Osijeku
Što znači biti - kontroverzan autor? : Krležini dani u Osijeku
95
Tekst, podtekst i intertekst u hrvatskoj drami i kazalištu : Krležini dani u Osijeku
96
100. godina Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku. Povijest, teorija i praksa - hrvatska dramska književnost i kazalište : Krležini dani u Osijeku
97
Supostojanja i suprotstavljanja u hrvatskoj drami i kazalištu : Krležini dani u Osijeku
98