Knj. 67(2016) : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
2
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
3
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
4
Knj. 25 (2016) : Folia onomastica Croatica
5
Hrvaški novoštokavski ikavski in slovenski vzhodnodolenjski frazemi - podobnosti in razlike : Hrvatski dijalektološki zbornik
Hrvaški novoštokavski ikavski in slovenski vzhodnodolenjski frazemi - podobnosti in razlike : Hrvatski dijalektološki zbornik
7
Dosadanja proučavanja hrvatskih štokavskih dijalekata : Hrvatski dijalektološki zbornik
Dosadanja proučavanja hrvatskih štokavskih dijalekata : Hrvatski dijalektološki zbornik
9
O štokavskim osobinama u hrvatskom govorima Bandola i Nove Gore u južnom Gradišću : Hrvatski dijalektološki zbornik
O štokavskim osobinama u hrvatskom govorima Bandola i Nove Gore u južnom Gradišću : Hrvatski dijalektološki zbornik
10
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu : Hrvatski dijalektološki zbornik
Čakavsko-štokavski odnosi u govorima jugoistočnoga makrosustava na otoku Pagu : Hrvatski dijalektološki zbornik
11
12
Besede za krompir v slovenskih in sosednjih hrvaških narečjih : Hrvatski dijalektološki zbornik
Besede za krompir v slovenskih in sosednjih hrvaških narečjih : Hrvatski dijalektološki zbornik
14
15
Ustrojstvo rječničkoga članka u dijalektnim rječnicima s obzirom na naglasak : Hrvatski dijalektološki zbornik
Ustrojstvo rječničkoga članka u dijalektnim rječnicima s obzirom na naglasak : Hrvatski dijalektološki zbornik
17
O morfološko-naglasnim razlikama posavskih govora u Slavoniji i Bosni : Hrvatski dijalektološki zbornik
O morfološko-naglasnim razlikama posavskih govora u Slavoniji i Bosni : Hrvatski dijalektološki zbornik
18
Struktura rječničkoga članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima : s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica : Hrvatski dijalektološki zbornik
Struktura rječničkoga članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima : s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica : Hrvatski dijalektološki zbornik
19
Koji bi nam dijalekatni rječnici bili najpotrebniji? : Hrvatski dijalektološki zbornik
Koji bi nam dijalekatni rječnici bili najpotrebniji? : Hrvatski dijalektološki zbornik
23
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik : : Menac-Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005. : [prikaz] : Hrvatski dijalektološki zbornik
Objavljen prvi štokavski dijalekatni frazeološki rječnik : : Menac-Mihalić, Mira: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj : s rječnikom frazema i značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školska knjiga, Biblioteka Rječnici hrvatskoga jezika knj. 4, Zagreb 2005. : [prikaz] : Hrvatski dijalektološki zbornik
25
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st. : Hrvatski dijalektološki zbornik
Obradba glagola u samostalnim rječnicima čakavskih govora objavljenim u 21. st. : Hrvatski dijalektološki zbornik
26
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische : Hrvatski dijalektološki zbornik
O nekim nedostacima i o jednoj krupnoj netočnosti u Bartolijevoj monografiji Das Dalmatische : Hrvatski dijalektološki zbornik
27
Knj. 68(2017) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
28
Knj. 22(2018) / glavna urednica Mira Menac-Mihalić
29
Knj. 70(2018) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
30