60. obljetnica utemeljenja i znanstvene djelatnosti Odsjeka za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1948.-2008.) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
60. obljetnica utemeljenja i znanstvene djelatnosti Odsjeka za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1948.-2008.) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1
Vol. 26 (2008) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2
Lovorka Čoralić, Iz prošlosti Boke - Odabrane teme, Meridijani, Samobor 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Lovorka Čoralić, Iz prošlosti Boke - Odabrane teme, Meridijani, Samobor 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
3
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 48, Zadar 2006. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 48, Zadar 2006. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
4
Vol. 27 (2009) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
5
Vol. 32 (2014) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
6
Hrvatski srednjovjekovni kaptoli : loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre
Hrvatski srednjovjekovni kaptoli : loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre
7
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 46, Zagreb-Dubrovnik 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 46, Zagreb-Dubrovnik 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
8
Sacerdotes, iudices, notarii...: posrednici među društvenim skupinama, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 2. istarski povijesni biennale održanog u Poreču od 19. do 21. svibnja 2005., gl. ur. Neven Budak, Zavičajni muzej Poreštine Pučkog otvorenog učilišta - Državni arhiv u Pazinu - Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Poreč 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sacerdotes, iudices, notarii...: posrednici među društvenim skupinama, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 2. istarski povijesni biennale održanog u Poreču od 19. do 21. svibnja 2005., gl. ur. Neven Budak, Zavičajni muzej Poreštine Pučkog otvorenog učilišta - Državni arhiv u Pazinu - Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Poreč 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
9
Ines Sabotič, Stare zagrebačke krčme i kavane s kraja 19. i početka 20. stoljeća, prijevod s franc. Vesna Lisičić, AGM - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Ines Sabotič, Stare zagrebačke krčme i kavane s kraja 19. i početka 20. stoljeća, prijevod s franc. Vesna Lisičić, AGM - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
10
Arsen Duplančić, Splitske zidine u 17. i 18. stoljeću, Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske, Zagreb 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Arsen Duplančić, Splitske zidine u 17. i 18. stoljeću, Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske, Zagreb 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
11
Meri Kunčić, Od pošasti sačuvaj nas. Utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. i XVI. stoljeću, Srednja Europa, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Meri Kunčić, Od pošasti sačuvaj nas. Utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. i XVI. stoljeću, Srednja Europa, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
12
Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati: osam stoljeća zajedništva (13.-21. stoljeće), Kršćanska sadašnjost - Dominikanska naklada Istina, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Franjo Šanjek, Dominikanci i Hrvati: osam stoljeća zajedništva (13.-21. stoljeće), Kršćanska sadašnjost - Dominikanska naklada Istina, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
13
Knut Vikor, Between God and the Sultan: A History of lslamic Law, Hurst & Company, London 2005. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Knut Vikor, Between God and the Sultan: A History of lslamic Law, Hurst & Company, London 2005. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
14
Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele: Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju, uvod. studija Peter Štih, prir. i ur. Miha Kosi, Thesaurus memoriae, ser. Dissertationes, 5, Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana 2006. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele: Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju, uvod. studija Peter Štih, prir. i ur. Miha Kosi, Thesaurus memoriae, ser. Dissertationes, 5, Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana 2006. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
15
Bariša Krekić, Unequal rivals: essays on relations between Dubrovnik and Venice in the thirteenth and fourteenth centuries, HAZU, Zagreb-Dubrovnik 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Bariša Krekić, Unequal rivals: essays on relations between Dubrovnik and Venice in the thirteenth and fourteenth centuries, HAZU, Zagreb-Dubrovnik 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
16
Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (odabrane studije), Književni krug, Split 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Tomislav Raukar, Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (odabrane studije), Književni krug, Split 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
17
Mirela Slukan Altić, Povijesna geografija rijeke Krke. Kartografska svjedočanstva, Javna ustanova
Mirela Slukan Altić, Povijesna geografija rijeke Krke. Kartografska svjedočanstva, Javna ustanova "Nacionalni park Krka," Šibenik 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
18
Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre, HAZU, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre, HAZU, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
19
Statut grada Koprivnice = Statuta civitatis Capronczensis, prevela i priredila Karmen Levanić, Fontes Capronczenses. Izvori za povijest Koprivnice, knj. 2, Muzej grada Koprivnice i Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnica 2006. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Statut grada Koprivnice = Statuta civitatis Capronczensis, prevela i priredila Karmen Levanić, Fontes Capronczenses. Izvori za povijest Koprivnice, knj. 2, Muzej grada Koprivnice i Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnica 2006. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
20
Federicus Chrysogonus = Federik Grisogono, Speculum astronomicum = Astronomsko zrcalo, pr. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić; prev. Tomislav Čepulić, Institut za filozofiju, Zagreb 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Federicus Chrysogonus = Federik Grisogono, Speculum astronomicum = Astronomsko zrcalo, pr. Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić; prev. Tomislav Čepulić, Institut za filozofiju, Zagreb 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
21
Prva hrvatskoglagoljska početnica 1527., ur. Dražen Budiša, HAZU, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Školska knjiga, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Prva hrvatskoglagoljska početnica 1527., ur. Dražen Budiša, HAZU, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Školska knjiga, Zagreb 2008. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
22
Velika bilježnica Zadarskoga kaptola, priredili Damir Karbić, Maja Katušić i Ana Pisačić, Srednjovjekovni registri Zadarskoga i Splitskoga kaptola, vol. 2 / Fontes: izvori za hrvatsku povijest, sv. 13, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Velika bilježnica Zadarskoga kaptola, priredili Damir Karbić, Maja Katušić i Ana Pisačić, Srednjovjekovni registri Zadarskoga i Splitskoga kaptola, vol. 2 / Fontes: izvori za hrvatsku povijest, sv. 13, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
23
Doprinos poznavanju istarske povijesti. Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske Općine: Početak 15. stoljeća, prir. Jakov Jelinčić - Nella Lonza, Kolana od statuti, knj. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin - Kanfanar 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Doprinos poznavanju istarske povijesti. Statuta Communis Duorum Castrorum = Statut Dvigradske Općine: Početak 15. stoljeća, prir. Jakov Jelinčić - Nella Lonza, Kolana od statuti, knj. 1, Državni arhiv u Pazinu, Pazin - Kanfanar 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
24
Sadržaj Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999. - 2007.) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sadržaj Zbornika Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999. - 2007.) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
25
Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999.-2007.) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Zbornik Odsjeka za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 17-25 (1999.-2007.) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
26
Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu: kratak pregled razvoja (1948.-2008.) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu: kratak pregled razvoja (1948.-2008.) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
27
Monografije, priručnici, studije djelatnika Odsjeka za povijesne znanosti HAZU : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Monografije, priručnici, studije djelatnika Odsjeka za povijesne znanosti HAZU : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
28
Objavljeni izvori za razdoblje 1998.-2008. godine : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Objavljeni izvori za razdoblje 1998.-2008. godine : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
29
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Drugi dio: Isprave iz razdoblja 1531.-1537. : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Regesti isprava 16. stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Drugi dio: Isprave iz razdoblja 1531.-1537. : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
30