Transplantacija bubrega u Rijeci : povijesni osvrt i sadašnje stanje : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 9. travnja 2015. u Rijeci
1
Debljina - javnozdravstveni problem i medicinski izazov : zbornik radova sa Znanstvenog simpozija održanog 8. svibnja 2014. u Rijeci
14