God. 48(2017), br. 2 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
1
Generacija 1914. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 28. studenoga 2014. u dvorani knjižnice HAZU
2
God. 49(2018), br. 1 / glavna i odgovorna urednica, editor in chief Vjera Katalinić
3