Josip Županov : 1923.-2004. : Spomenica preminulim akademicima
1
Ivo Perišin : 1925.-2008. : Spomenica preminulim akademicima
2
Josip Adamček : 1933.-1995. : Spomenica preminulim akademicima
3
Dušan Čalić : 1918-1993 : Spomenica preminulim akademicima
4
Duje Rendić-Miočević : 1916.-1993. : Spomenica preminulim akademicima
5
Ivo Petrinović : 1929.-2003. : Spomenica preminulim akademicima
6
Franjo Tuđman : 1922.-1999. : Spomenica preminulim akademicima
7
Ljubo Boban : 1933.-1994. : Spomenica preminulim akademicima
8
Siniša Triva : 1919.-2004. : Spomenica preminulim akademicima
9
Aleksandar Goldštajn : 1912.-2010. : Spomenica preminulim akademicima
10
Dragovan Šepić : 1907.-1997. : Spomenica preminulim akademicima
11
Vladimir Bayer : 1912-1990 : Spomenica preminulim akademicima
12