Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
2
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
3
Akademijska galerija Strossmayerova : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
4
5
Bičevanje Krista
Bičevanje Krista
9
Bijeg u Egipat
Bijeg u Egipat
11
Bijeg u Egipat
Bijeg u Egipat
12
Bogorodica s Djetetom
Bogorodica s Djetetom
14
Bogorodica s Djetetom
Bogorodica s Djetetom
15
Bogorodica s Djetetom
Bogorodica s Djetetom
18
23