Katalog galerije slika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Galerija Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
3
Krist u Getsemanskom vrtu
Krist u Getsemanskom vrtu
6
Vienac : list za zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
8
11
Sveti Sebastijan
Sveti Sebastijan
14
Krajolik
Krajolik
17
Kako su nastajale štafelajne slike? : Slikom i pismom o Strossmayerovoj galeriji
Kako su nastajale štafelajne slike? : Slikom i pismom o Strossmayerovoj galeriji
18
Markiz de Piennes : donator Strossmayerove galerije starih majstora
Markiz de Piennes : donator Strossmayerove galerije starih majstora
19