Djevojka s ogledalom
Djevojka s ogledalom
69
Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
70
Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije slika : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
71
Dva anđelčića
Dva anđelčića
73
76
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
78