Djevojka s ogledalom
Djevojka s ogledalom
71
Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
72
Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije slika : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
73
Dva anđelčića
Dva anđelčića
75